Hyggelig melding fra Østre Hvaler sjømannsforening

Vi har fått melding om at Østre Hvaler sjømannsforening igjen vil sponse Stiftelsen DS Hvaler med kr. 10.000! Denne gangen ønsker de å støtte finansieringen av den nye livbåten som er under bygging ved plusskolens båtbyggerlinje.

Mange medlemmer av Hvalers venner har også bidratt med ekstra innbetaling i vinter. JOTUN A/S sponser all maling og dermed er livbåten nå i sin helhet finansiert! Denne livbåten blir nå en tro kopi av den originale livbåten som er gått tapt.  Arbeidet blir utført i lokalene til Plusskolen på Bjørneby. Innen sommeren vil vi igjen ha to komplette livbåter til «Hvaler»!

Det er den ene gjenværende originale livbåten (avbildet under) som brukes som mal ved Plusskolen. Den har vært oppbevart sammen med «Hvaler» mens arbeidene med restaurering pågikk i hallen på tidligere Seut mek. Verksted. Den var også preget av «tidens tann», og sist vinter ble den tatt hånd om av Thor Ivar Olsen som fikk den fraktet ut til seg på Spjær. Han fornyet blant annet dollbordet rundt hele båten og en av toftene. En del andre arbeider var også nødvendig.

Men hvilken farge skulle vi bruke på båten? Det var liten tvil om at den hadde vært hvit utvendig. Men innvendig fant Thor Ivar rester av grønt på treverket. Ikke mye igjen, men nok til at vi kunne se tydelig flere steder at denne fargen hadde vært benyttet. I samarbeid med Riksantikvaren bestemte vi oss så for å ta i bruk «bygdegrønn».

«Hvaler» hadde to livbåter. De skal stå på livbåtdekket som befinner seg over akterdekket. De henger i to livbåtdaviter på hver side, og er trukket med presenning.

Livbåtdekket ble bygget i 1923, noe som ga mer plass på brodekket der livbåtene hadde ligget frem til da.  Vi håper å kunne starte bygging av livbåtdekket senere i år, noe som blir vår neste finansielle utfordring i denne sammenheng!

Aktiviteter og arrangementer

Ingen oppføringer er funnet

 

 

Stiftelsen D/S Hvaler © 2014
Org.nr.: 993 495 751
Bank: 1000.14.12952

Webdesign & drift: JKWEB

Admin