Innkalling til årsmøte i Stiftelsen D/S Hvalers venner

Vi minner om i årsmøtet i Stiftelsen D/S Hvalers Venner onsdag 16. mars 2022 kl. 18:00. Innkallingen ble kunngjort i desemberutgaven 2021 av vårt informasjonsblad. Sted er Sjømannsforeningens lokaler i Fredrikstad (Tidligere katolske kirke), Ridehusgata 20.

 1. Åpning av årsmøtet
 2. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen
 3. Godkjenning innkalling
 4. Årsberetning 2021
 5. Regnskap- og revisjonsberetning 2021
 6. Innkomne forslag
 7. Valgkomiteens innstilling
 8. Valg av styrerepresentanter, revisor og valgkomitè

Forslag og saker som ønskes tatt opp må være styret i hende 2. mars 2022.

Styret vil på årsmøtet fremme forslag til endring av vedtektene. Årsak til dette er at de gjeldende vedtektene er skrevet i 1996 og revidert siste i 2006. Endringen gjelder i hovedsak de paragrafene som vedrører overgangen fra restaurering til den kommende driften av MS Hvaler, pluss en modernisering av språket.

En kopi av dette forslaget ligger tilgjengelig her på nettsiden sammen med innkallingen og aktuelle dokumenter som kommer i forbindelse med årsmøtet. Beretning for 2021 ligger også klar nå.

Etter årsmøtet:

 1. Orientering om fremdrift i restaureringsarbeidene v. Knut Alnæs
 2. Foredrag: "Kaffe er viktigere enn du tror" ved Ole Wiggo Lian, Key Account Manager, Joh. Salg.
 3. Enkel servering. Salg av t-skjorter, caps, bilder med mer. Utlodning av effekter med tilknytning til M/S Hvaler.

Velkommen!

Med vennlig hilsen 

Steinar Haugsten
Sekretær D/S Hvalers venner

Aktiviteter og arrangementer

Ingen oppføringer er funnet

 

 

Stiftelsen D/S Hvaler © 2014
Org.nr.: 993 495 751
Bank: 1000.14.12952

Webdesign & drift: JKWEB

Admin