Kjell Bothne er død, 84 år gammel

Kjell Bothne ble født 18.04.1938, og døde fredag 7. oktober etter lengre tids sykdom, 84 år gammel. Kjell var en sterk personlighet, en idealist på kulturens vegne, og en menneskekjær samarbeidspartner. Gjennom nærmere 23 år var han aktivt styremedlem i Stiftelsen D/S Hvaler, og en av initiativtakerne til opprettelsen av stiftelsen i 1993.

For Kjell så MS Hvaler som en enestående tradisjonsbærer, et kulturminne som ikke måtte gå tapt. Og med sin brede kunnskap om Hvalersamfunnet, sitt ønske om å bidra til at gode tradisjoner, holdninger og verdier skulle videreføres, tilførte han Stiftelsen D/S Hvaler styrke og optimisme i et til tider både slitsomt og komplisert arbeid. Kjell hadde gjennomtenkte synspunkter, et godt filosofisk vidd, og ikke minst et godt smil som varmet.

Han var ikke den som banket rust og malte skrog, han sa om seg selv at han ikke tok mål av seg til å være noen «handy man». Men han hadde et stort kontaktnett, han visste hvilke dører han kunne banke på for å få de «riktige» svarene. Og han brukte sine kunnskaper, sin tid og sin energi til beste for saken han trodde så sterkt på, nemlig å få den gamle rutebåten «ut ælva» og ut på sjøen i øysamfunnets skjærgård. Han skrev artikler i vårt informasjonsblad, formidlet kunnskap om båten og dens betydning for Hvalersamfunnet til et bredt publikum.

Kjell var utdannet lærer, fikk jobb som fag-konsulent i Kirke-og Undervisningsdepartementet før han ble «reisende lærer»: Han reiste over hele landet og underviste barn med hørselskade. Han var også ansatt ved Døveskolen i Trondheim en periode.  Etter at han vendte tilbake til Hvaler, ble han ansatt i sosialetaten der han håndterte barnevernsaker, eldreomsorg og edruskapssaker.

Men for Kjell sto kulturens betydning for det gode livet i sentrum, og fra 1991 til han gikk av med pensjon i 2005 var han ansvarlig for Hvaler kommunes virksomhet innen Kultur- og reiseliv.

Vi i Stiftelsen D/S Hvaler og Hvalers venner er dypt takknemlige for den innsatsen Kjell har lagt ned i arbeidet for å få vår gamle rutebåt MS HVALER tilbake i fart. Vi skulle gjerne sett at Kjell fikk oppleve å se båten tilbake i Botnekilen. Han holdt seg godt oppdatert om utviklingen i arbeidene og vi vet at han hygget seg med all informasjonen han fikk om dette.  Det er godt å vite at Kjell kjente seg sikker på at dette en gang blir en realitet.  

Vi lyser fred over Kjell Bothnes minne.

 

Stiftelsen D/S Hvaler, Knut Alnæs

M/S Hvalers venneforening, Per-Aril Andersen

 

Aktiviteter og arrangementer

Ingen oppføringer er funnet

 

 

Stiftelsen D/S Hvaler © 2014
Org.nr.: 993 495 751
Bank: 1000.14.12952

Webdesign & drift: JKWEB

Admin