Usikkerhet om aksling står skjevt

Det har nå oppstått usikkerhet om aksling står skjevt i forhold til hovedmotor på MS «Hvaler». Engelsviken slipp har kommet godt i gang med fastsetting av reverseringskasse og montering av akslinger. Vi har fått melding om at det hersker usikkerhet om aksling står skjevt i forhold til hovedmotor. Det er usikkert hvor stort avviket er, men det utelukkes ikke at det kan dreie seg om så mye som 10 cm. Dette er i så tilfelle betydelig, og vil medføre store ekstra arbeider på motorens fundament.

Antagelsen kommer etter at propelleraksling og mellomaksel er koblet til reverseringskasse (som er båtens gir). Hovedmotor står ikke slik i stilling at avviket kan kontrolleres eksakt, men mye tyder på at vi kan bli nødt til å vurdere betydelig modifisering av hovedmotorens fundament.

Vår skipsingeniør Thor-Willy Eriksen lager nå et forslag til ombygging av fundamentet som vil bli forelagt Sjøfartsdirektoratet for godkjenning før arbeidene fortsetter.

Støtt stiftelsens arbeid

Det er flere måter man kan støtte det viktige restaureringssarbeidet av MS "Hvaler" på. Et medlemskap i D/S Hvalers Venner koster kun kr. 350,- pr. år og da får du også tilsendt vårt nyhetsblad 2 ganger pr. år.

Du kan også gi din grasrotandel som støtte til restaureringen eller kjøpe noen av våre fine produkter med "Hvaler" som motiv.

Les mer ->

Våre støttespillere

MS Hvaler er av nasjonal betydning og bredden blant våre støttespillere viser at båten vår er viktig for veldig mange. Våre sponsorer hører hjemme over hele Østlandet, og flere har støttet oss gjennom mange år. MS Hvaler er den eneste passasjerbåten på sjø bygget på 1800-tallet som fortsatt finnes på Østlandet.

Les mer om hvem som er våre sponsorer, og hvordan de bidrar til våre arbeider.

Les mer ->

 

Historien om D/S Hvaler

Historien om D/S Hvaler startet 1892 med nytt dampskipselskap og bestilling av ny dampbåt.

Vi har samlet noen unike bilder og fått skrevet ned den innholdsrike historien til båten som igjen er sjøsatt i Fredrikstad.

I november 2013 kom den på vannet etter omfattende restaurering, og håpet er at den snart skal være operativ igjen.

Les mer ->