Nyhetsarkivet

Dugnadsgjengen tar om bord utstyr og rydder hallen

Den nye smøreoljetanken er nå heist om bord og satt på plass på nytt fundament i maskinrommet. Med hjelp fra Bjørn Seljebakken i Fredrikstad kommune har mye viktig utstyr nå kommet om bord. Mellomaksel er heist om bord og forsvarlig lagret i aktersalongen. Her blir den liggende til hele framdriftsmaskineriet skal sammenstilles senere i år.

Dugnadsgjengen er samtidig godt i gang med rydding av hallen der «Hvaler» har holdt hus i 18 år. En anselig mengde plank, mengder med stålkapp, platerester, defekte maskindeler med mer skal ut. Før båten ble plassert i hallen for 18 år siden ble gulvet forsterket med store jernplater. Disse er løsnet. Stål vil bli levert Stene Stål Gjenvinning. To store sveisebord ble også fraktet fra FMV til Seut i 1996, og har vært til stor nytte i alle disse årene. Bare disse to bordene veier ca. 4 tonn! Og alt skal ut!

Som seg hør og bør, vil vi forlate lokalene vi har benyttet slik at vår husvert er fornøyd når vi drar ut av portene for siste gang.