Nyhetsarkivet

Skorsten blir restaurert

Skorsten heter det på skip! Noen av oss kom i skade for å si «Pipe», men da kom det umiddelbart beskjed om at på «Hvaler» har vi ingen pipe, men en flott skorsten!

Så viste det seg at den flotte gule skorsten som vi har hatt stående i hallen i alle år, slettes ikke har stått på båten mens den var i drift. Den er derimot en kopi av den tidligere skorsten og ble laget som en svenneprøve midt på -80 tallet.

Nå har vi behov for å gjøre enkelte tilpasninger og fjerne asbest som er brukt for isolering rundt lyddemperen. Arbeidene blir utført av firma som er godkjent for asbestsanering, og John-Tor utfører sveisearbeidene. Skorsten beregnes ferdig restaurert våren 2015.

 

Ole Torp og Knut Alnæs ved skorstenen