Nyhetsarkivet

Gammel livbåt restaurert – Plusskolen lager kopi

Allerede for et år siden fikk vi hjelp av Hvaler kommune med frakt av den ene gjenværende livbåten som skulle til Spjær. Den hadde i 17 år da ligget lagret i hallen på Seut. Thor-Ivar Olsen hadde sagt seg interessert i å utføre nødvendige arbeider for å restaurere livbåten. Nå er dette arbeidet gjennomført med et flott resultat!

Samtidig har Stiftelsen v. Per-Arild Andersen gjort avtale med Plusskolens trebåtbyggerlinje om bygging av en kopi som erstatning for den som er gått tapt. Som kjent hadde MS «Hvaler» to livbåter liggende på livbåtdekket over akterdekket i 1948. Og slik skal det naturligvis bli igjen! Plusskolen vil få den ferdig restaurerte livbåten til sine lokaler på Bjørneby om kort tid, slik at de kan bruke den som mal og tak gode mål.

Dette blir en god start på et fremtidig samarbeid med en viktig institusjon i det maritime bevaringsmiljøet i Fredrikstad.