Nyhetsarkivet

Usikkerhet om aksling står skjevt

Det har nå oppstått usikkerhet om aksling står skjevt i forhold til hovedmotor på MS «Hvaler». Engelsviken slipp har kommet godt i gang med fastsetting av reverseringskasse og montering av akslinger. Vi har fått melding om at det hersker usikkerhet om aksling står skjevt i forhold til hovedmotor. Det er usikkert hvor stort avviket er, men det utelukkes ikke at det kan dreie seg om så mye som 10 cm. Dette er i så tilfelle betydelig, og vil medføre store ekstra arbeider på motorens fundament.

Antagelsen kommer etter at propelleraksling og mellomaksel er koblet til reverseringskasse (som er båtens gir). Hovedmotor står ikke slik i stilling at avviket kan kontrolleres eksakt, men mye tyder på at vi kan bli nødt til å vurdere betydelig modifisering av hovedmotorens fundament.

Vår skipsingeniør Thor-Willy Eriksen lager nå et forslag til ombygging av fundamentet som vil bli forelagt Sjøfartsdirektoratet for godkjenning før arbeidene fortsetter.

Aktiviteter og arrangementer

Ingen oppføringer er funnet

 

 

Stiftelsen D/S Hvaler © 2014
Org.nr.: 993 495 751
Bank: 1000.14.12952

Webdesign & drift: JKWEB

Admin