Nyhetsarkivet

Sjøfartsdirektoratet gir samtykke til modifisering av maskinbedd

Ved en besiktigelse om bord i MS «Hvaler» i dag ga Sjøfartsdirektoratet sitt samtykke til Stiftelsens prinsipplan for modifisering av fundament for hovedmotor. Planen er utarbeidet av Thor-Willy Eriksen i dugnadsgjengen. Engelsviken slipp anslår merarbeidet til å dreie seg om minimum to ukeverk.

Planen går i korte trekk ut på å tilpasse hovedfundamentet slik at motoren kan settes noe skrått mot babord i forhold til båtens senterlinje. Dette innebærer store brenne- og sveisearbeider på fundamentet. Disse arbeidene vil ikke være gjennomført før tidligst midt i januar.

Naturlig nok har vi reist spørsmålet om hva som kan være årsaken til et slikt stort avvik. Vi har i dag ikke noe godt svar, og har konkludert med at vi aller først skal løfte hovedmotor i stilling, for så å utføre en nøyaktigere måling. Vi ønsker å kjenne det faktiske avviket før vi prøver oss på årsaksteorier.  Å løfte motoren inne i maskinrommet er en stor og komplisert aktivitet, som krever betydelig forberedelser. Engelsviken slipp vil utføre disse forberedelsene straks over nyttår.

Aktiviteter og arrangementer

Ingen oppføringer er funnet

 

 

Stiftelsen D/S Hvaler © 2014
Org.nr.: 993 495 751
Bank: 1000.14.12952

Webdesign & drift: JKWEB

Admin