Nyhetsarkivet

Vi flytter fra Seut – til Isegran

Etter iherdig innsats med pakking og rydding kunne vi i dag flytte våre to containere fra Seut. TB Rep. og Service viste seg igjen som en meget god nabo, og bisto oss med å få løftet kontorbrakka ned fra taket på den containeren den har stått på i en årrekke.

Så ble den ene fraktet til Isegran der den skal bygges om til sjøbu og få et utseende som skal passe inn i omgivelsene der, og tjene som verktøybu. Et dugnadslag er derfor i full gang med å systematisere vår beholdning av verktøy. Et annet lag er i full gang med å planlegge byggearbeider slik at containeren snarest mulig gjennomgår en ansiktsløfting.

Den andre store containeren ble fraktet til Bjørneby, der den ble satt «longside» med de gamle garasjene, om enn litt på skrå ut mot veien, slik at det fortsatt er behov for å få løftet den skikkelig på plass. Dette vil bli et lager for vår virksomhet. Andersen og Mørch sto for transporten, og det ble julaften på forskudd da vi erfarte at det hele ble kostnadsfritt for oss!