Nyhetsarkivet

Motorfundament ferdig modifisert

Etter at nye målinger er gjennomført, viser det seg at akslingenes skjevhet i forhold til hovedmotor er mindre enn tidligere antatt. En betydelig mindre modifisering av hovedfundamentet enn opprinnelig planlagt er derfor gjennomført.

Arbeidene med fastsetting av hovedmotor til fundament kan nå fortsette der det stoppet i begynnelsen av desember. Det er Morten og Henrik ved Engelsviken slipp som utfører arbeidene i maskinrommet.

Ole Jelstad og Terje Haraldsen har testet og klargjort reverseringskasse og trekkstang i propelleraksling. Nå vet vi at dette funksjonerer som det skal. Om kort tid vil Morten og Henrik også montere pumper som skal sørge for hydraulikken i reverseringskassa. Det blir montert en elektrisk drevet pumpe, og en mekanisk remdrevet pumpe som blir koblet til mellomakselen.

Begge septiktankene i aktersalongen er midlertidig heist opp, og vi har renslipt, vasket og påført flere lag med primer på skrog og skott under disse.