Nyhetsarkivet

Årsmøte i venneforeningen

Årsmøtet i venneforeningen ble avholdt i Sjømannsforeningens lokaler i Fredrikstad fredag 20. mars. Det ble et rolig årsmøte der årsberetning og regnskap ble godkjent og valg av nye medlemmer til styret ble gjennomført.

Det vises til mer utførlig referat fra møtet som kommer under "Arkiv/årsmøter".

Nytt styre er:

  • Leder: Per-Arild Andersen (ikke på valg)
  • Nestleder: Rino Walther Kristiansen (ny)
  • Kasserer: Hans Amund Lunde (ny, valgt for 1 år)
  • Sekretær: Steinar Haugsten (ny)
  • Styremedlem: Ole Jelstad (gjenvalgt)
  • Stiftelsens representant: Knut Alnæs
  • Revisor: Øivind Beck Andersen
  • Valgkomite: Terje Haraldsen og Jan Ivar Johansen (gjenvalgt)