Nyhetsarkivet

Se så blank skute!

Selv om dugnadsgjengen tok ferie i juli måned, var det allikevel noen ildsjeler som var sitt ansvar bevist. Lars Kristiansen, vår malekonsulent, Kjell Andersen, sprøytemaler, og Knut Alnæs har brukt både lørdager og søndager til å få malt skroget ferdig. Skroget er nå absolutt verdt en beskuelse. Så pent skrog tror vi ikke Hvaler har hatt siden 1892.

Dugnadsgjengen beskuer nymalt skrog

På første dugnadskveld etter ferien 6. august møtte tolv solbrune motiverte dugnadsarbeidere opp i brakka. Stiftelsens leder Knut Alnæs delte ut et detaljert program over oppgaver, som må gjøres før sjøsetting. Vårt mål er, som tidligere nevnt, sjøsetting denne høsten.

I løpet av sommeren er det kommet til et par oppgaver som ikke var tenkt på når vi gikk til ferien. Blant annet at dekket må settes inn med linolje og tjære. Iflg eksperter må det påføres en 10 – 15 strøk.