Nyhetsarkivet

Hydrauliske pumper montert for oljetrykk til reverseringskassa

En pumpe er installert som mekanisk og vil være drevet (koplet) til mellomaksel via remdrift. Det er denne pumpen som vil være i drift kontinuerlig ved hovedmotorens kraftoverføring til mellomaksling, reverseringskasse og propelleraksel. Den mekaniske hydrauliske pumpa vil operere under varierende trykk i og med at den er drevet av mellomaksel som igjen er koplet til hovedmotoren.

Den elektrisk drevne pumpa vil være en såkalt "Stand By"-pumpe som startes ved svikt av den mekaniske pumpa. Oljetrykk fra pumpene blir levert til et servostempel inne i reverserings kassa via utborrede kanaler i trykksystemet til servostempel. Ved beskjed fra styrehus (Bro) for manøver forover/akterover, vil reverseringskasse via kjede/vaiertrekk til spak på denne, få beskjed om at enten forover eller akterover gange skal foretas.

Oljetrykk fra servopumper blir da ledet til den ene eller andre siden av servostempel inne i manøverkasse som er koplet sammen med trekkstang inne i propelleraksel. Propellbladene vil da bli vridd til ønsket retning forover/akterover gange.

Det er Engelsviken Slipp som har stått for montering av fundamenter/pumper. Det hele ser så langt bra ut, og om ikke lenge vil anlegget bli testet.

Aktiviteter og arrangementer

Ingen oppføringer er funnet

 

 

Stiftelsen D/S Hvaler © 2014
Org.nr.: 993 495 751
Bank: 1000.14.12952

Webdesign & drift: JKWEB

Admin