Nyhetsarkivet

Viktig støtte fra Riksantikvaren til MS «Hvaler» i 2015

Årets tildeling fra Riksantikvaren beløper seg til kr. 700.000.- og «skal dekke kostnader i forbindelse med arbeid i maskinrom og innredning». Dette er veldig gledelig, og svært viktig for fremdriften i arbeidene med gjenoppbygging av «Hvaler». Begrunnelse for den store tildelingen fra Riksantikvaren lyder slik:

«MS Hvaler er et av svært få bevarte lokalruteskip fra Østlandet, og et igangværende prosjekt som nå nærmer seg operativt fartøy. Tilskuddet sikrer videre fremdrift med maskin og tekniske installasjoner. Det arbeides med dokumentasjon og planer for det kommende innredningsarbeidet. Prosjektet har stor egeninnsats og lokal oppslutning

I dugnadsgjengen og stiftelsens styre var det «løftet» stemning og stor glede over meldingen. Arbeidene kan nå videreføres i maskinrommet. Men det er også mange tekniske systemer som er knyttet til oppbygging av en driftsklar båt som nå kan arbeides videre med utover i året.

Betingelsen for å kunne motta midler til restaureringen, er at alle arbeider:
«utføres i overensstemmelse med fartøyets historie. Et hovedprinsipp ved antikvarisk arbeid er å bevare mest mulig originalt materiale. Deler som må skiftes må erstattes med deler av tilsvarende materiale tilvirket på tilsvarende måte, og arbeidene skal utføres etter de samme håndverksmetoder som tidligere ble benyttet samme sted

Dette er strenge, men viktige og utfordrende betingelser i ethvert restaurerings- og bevaringsarbeid. Samtidig sikrer det at vi får et skip som er mest mulig autentisk i forhold til den utgaven av båten som vi har avtalt med Riksantikvaren at vi skal gjenskape, nemlig MS «Hvaler» slik den fremsto i 1948.