Nyhetsarkivet

Forberedelser til sjøsetting

Det har vært stor aktivitet hele våren for å klare vårt store mål dette året: Å sjøsette skroget. Vi er i god gjenge, og har et sterkt håp om å klare dette i løpet av høsten. Skroget ble godkjent av Sjøfartsdirektoratet tidligere i år, og dugnadsgjengen har montert tekniske innretninger i maskinrom og i aktersalongen.

En av båtens to dieseltanker er kommet om bord. Utvendig er skroget nå ferdig primet. Mange flikkearbeider er gjort etter gjennomvarming fra sveisearbeider inne i båten. Dette har vært tidkrevende. Kommende helg er det planlagt maling av skroget over vann. "Hvaler" vi da få tilbake sine farger slik vi kjenner båten fra tidligere.

Vidar Johansen i arbeid

Forberedelser er i full gang med klargjøring av vogna som båten står på, for at denne skal kunne tåle transporten med båten ut av hallen der den har stått i 20 år. Vogna er tilført ekstra forsterking ved at det er montert støtter mot skroget. Disse vil funksjonere som en "vugge" for båten. De permanente sidestøttene som har holdt båten i balanse alle disse årene skal tas bort.

Thor Willy Eriksen har gjort beregninger og laget tegninger. Torgil Johnsen har forberedt den praktiske gjennomføringen, og selv laget støttene, mens firma Jon-Tor og Ronny Karlsen har utført sveisearbeidene på vogna.