Nyhetsarkivet

Årsmøte i DS Hvalers venner

Til medlemmer i DS Hvalers venner

Innkalling til årsmøte D/S Hvalers venner Onsdag 30. mars 2016 kl. 1800.

Sted: Sjømannsforeningens lokaler, Ridehusgata 20, Fredrikstad.

1. Åpning av årsmøtet
2. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen
3. Godkjenning av innkalling
4. Årsberetning 2015
5. Regnskap og revisjonsberetning 2015
6. Innkomne forslag
7. Valgkomiteens innstilling
8. Valg av styrerepresentanter, revisor og valgkomité

Forslag og saker som ønskes tatt opp må være styret i hende 23.03.2016.

Program etter årsmøtet:

1. Orientering om fremdrift i restaureringsarbeidene v. Knut Alnæs.
2. Kveldens foredragsholder er Per Inge Høiberg fra Mjøssamlingene, som vil kåsere om «Ferga over åsen».

Enkel servering. Salg av t-skjorter, caps, bilder med mer. Utlodning av effekter med tilknytning til M/S ”Hvaler”.

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Steinar Haugsten
Sekretær D/S Hvalers venner