Nyhetsarkivet

Gladmelding fra Østre Hvaler Sjømannsforening

Nok en gang har vi fått et hyggelig brev fra Østre Hvaler Sjømannsforening om at de støtter våre arbeider med restaurering av "Hvaler"  med kr. 10.000.-   Dette er kjærkomne penger som vi setter stor pris på. Ettersom bevilgningen fra Riksantikvaren i år gjør det mulig å starte opp med gjenoppbyggingen av mannskapslugarene vil bidraget fra Østre Hvaler Sjømannsforening bli en del av et påbegynt spleiselag for å få disse ferdig. Riksantikvarens bidrag i år vil også bli brukt til maskinromssystemer. Derved blir det ikke mulig å fullfinansiere gjenoppbyggingen av mannskapslugarene og byssa uten at flere er med på en "spleis". Dette er en god start - vi håper kanskje flere har lyst til å bidra, og tar gjerne imot innspill om dette.