Nyhetsarkivet

Klart for gjenoppbygging av mannskapslugarer og bysse

Hardanger Fartøyvernsenter starter 22.8. opp arbeidene med gjenoppbygging av mannskapslugarene og byssa. Dette gjøres i nært samarbeid med Maritime Center Fredrikstad. Dugnadsgjengen har gjennom hele vinteren og våren klargjort og lagt tilrette for et effektivt arbeid de kommende månedene. Arbeidene støttes av Riksantikvaren, men årets bevilgning rekker ikke til ferdigstillelse. Vi håper vi får opp dørken og trevegger mot skutesidene, og så får vi se hvordan vi skal klare oss videre. 

Trearbeider i en stålbåt som MS "HVALER" er en egen kunst som fagfolkene i Hardanger behersker meget godt, og vi ønsker båtbygger og snekker Arne Jostein Jensen fra Nordheimsund velkommen tilbake til Isegran. Han er godt kjent med "Hvaler" siden han også utførte trearbeidene i skipets aktersalong, også det i samarbeid med Maritime Center Fredrikstad. 

Skutesider i forskipet er behørig primet mange ganger. Ballasten er primet, målt og veiet og lagt sirlig på plass på rekke og rad som seg hør og bør for jernbaneskinner. (Disse hadde vi kappet i passende 60 cm lengder med dertil egnet sag da "Hvaler" fortsatt lå på Seut.)  Engelsviken slipp har utført omfattende rørleggerarbeider, og Maritime Center Fredrikstad har utført trearbeider på fordekket. Det var helt nødvendig å åpne tredekket på nytt, for under tredekket til "Hvaler" ligger det ei stor stålplate som har sin egen historie. Mastefoten som var sveiset på denne plata for noen år tilbake ble nå flyttet litt forover. Vi har også konstruert og laget nye gjennomføringer i stålplata for lufttilførsel til lugarene og skorstein for bysseovnen som skal fyres på gamlemåten - med ved.

Så viste det seg at vi også måtte lage gjennomføringer for rør til lufting av ferskvannstankene -  midt på fordekket! Og på gamle bilder kunne vi også skimte rørgjennomføringer for el-kabler ved siden av mastefoten! Nå er alt gjort i løpet av noen korte men hektiske sommermåneder, og tredekket er igjen blitt helt og tett. Nater er drevet med garn, og flytende bek er fylt opp i natene. Nå skal dekket skrapes og påføres linolje blandet med  tretjære. Og vi gleder oss til å følge arbeidene i forskipet i tiden fremover.