Nyhetsarkivet

En flott gave til Stiftelsen DS Hvaler

John Eugen Arnesen er tidligere sjømann og ønsker å bidra til at vår kystkultur holdes i hevd. Sist uke fulgte han opp sine idealer og donerte kr. 100.000 både til arbeidene med restaurering av MS Hvaler og Fullrigger Najaden.  Denne gaven er selvsagt meget kjærkommen! Vi i  Stiftelsen DS Hvaler og Hvalers venner synes det er fantastisk at enkeltpersoner som John Eugen Arnesen verdsetter arbeidet med gjenoppbyggingen av den gamle rutebåten MS Hvaler så høyt, og selv ønsker å bidra med økonomisk støtte på denne måten. 

På torsdag denne uka ba vi om "audiens" hos John (91 år) og ble invitert på rappen! Per-Arild Andersen, Knut Alnæs og Thor Willy Eriksen tok turen til Rolvsøy der John bor helt nede ved elvebredden. Vi ønsket å takke ham for den flotte gaven, og overrakte ham et trykk av "Hvaler ved Homlungen" etter et oljemaleri av Roger Morris. I tillegg fikk han som seg hør og bør et diplom i form av et innrammet "Sponsorbevis". Dette gledet ham stort, og han fortalte om sine år på sjøen som jugmann og båtsmann.  Han fremholdt at Fredrikstad er en viktig sjøfartsby, som må ta vare på sine tradisjoner. John viste at han holder sine sjømannsidealer høyt i hevd. Det ble et hyggelig møte med John, ikke minst takket være hans fantastiske livsmot og flotte humør! 

 

John Eugen Arnesen mottar bilde og sponsorbevis.