Nyhetsarkivet

Sparebankstiftelsen DNB gir 1 million

Sparebankstiftelsen DNB overrakte i dag en gavesjekk pålydende kr. 1.000.000 til Stiftelsen DS Hvaler.  Dette er en fantastisk stimulans for videre innsats i våre arbeider. Vi er overveldet og takknemlig over å ha fått en slik gave, og glade for at arbeidene med gjenoppbyggingen av mannskapslugarene og byssa kan ferdigstilles i året som kommer. For nå er dette på det nærmeste fullfinansiert. Dette er et svært viktig skritt fremover i restaureringen av båten vår, da vi her snakker om et av de mer krevende områdene i båten når det gjelder investeringer.

Foruten bysse, er det fire lugarer i forskipet som nå vil bli bygget opp. Her skal det så inn køyer, skap, og diverse annet. At Sparebankstiftelsen DNB har funnet vårt prosjekt verdig en slik gave ser vi også på som en anerkjennelse som gjør oss stolte over det vi er i ferd med å bygge opp. Det gis ikke noen annen begrunnelse formelt for gavetildelingen enn at vår egen begrunnelse i søknaden er akseptert. Og det legges det ikke skjul på at Sparebankstiftelsen ser på den kulturelle verdien av å fullføre vårt prosjekt som viktig. 

Tusen takk for gaven, og for den tilliten som er vist oss! 

 Gavesjekk fra Sparebankstiftelsen DnB