Nyhetsarkivet

Innkalling til årsmøte D/S Hvalers venner Torsdag 09.Februar kl.18.00

Til medlemmer i DS Hvalers venner                                                                                             Fredrikstad 15.12.2016
Innkalling til årsmøte D/S Hvalers venner Torsdag 09.februar 2017 kl. 1800.

Sted: Sjømannsforeningens lokaler i Fredrikstad

1. Åpning av årsmøtet
2. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen
3. Godkjenning av innkalling
4. Årsberetning 2016
5. Regnskap og revisjonsberetning 2016
6. Innkomne forslag
7. Valgkomiteens innstilling
8. Valg av styrerepresentanter, revisor og valgkomité

Forslag og saker som ønskes tatt opp må være styret i hende 02.februar 2017

Program etter årsmøtet

1. Orientering om fremdrift i restaureringsarbeidene v. Knut Alnæs.
2. Kveldens kåsør er Finn Gjerløw Engebretsen, som vil kåsere om båter i nedre Glomma regionen

Enkel servering. Salg av t-skjorter, caps, bilder med mer. Utlodning av effekter med tilknytning til M/S ”Hvaler”.

Velkommen!
Med vennlig hilsen
Steinar Haugsten

Aktiviteter og arrangementer

Ingen oppføringer er funnet

 

 

Stiftelsen D/S Hvaler © 2014
Org.nr.: 993 495 751
Bank: 1000.14.12952

Webdesign & drift: JKWEB

Admin