Nyhetsarkivet

Flott støtte fra Riksantikvaren i 2017

Igjen er vi blant de prioriterte søkerne til Riksantikvarens midler.  For 2017 har vi fått bevilget kr. 408.000 til våre arbeider med å gjenskape MS Hvaler slik båten var i 1948. Fortsatt er det store løft som må tas for å få skuta driftsklar, og med årets bevilgning har Riksantikvaren prioritert gjenoppbygging av livbåtdekket. I tillegg er det en del arbeider på skroget som vil bli utført.

 

Riksantikvarens midler for 2017 er betydelig redusert i forhold til 2016 som var et år med større bevilgninger over statsbudsjettet til fartøyvern. Nå er man tilbake til "normalen". Kun tre båter i Østfold står nå på Riksantikvarens liste over båter som er tilgodesett med midler i 2017: Slepebåten FIX, kr.792.000, seilskipet Jelse, kr 750.000, foruten Hvaler, alle tre båter hjemmehørende på Isegran i Fredrikstad. Vi gratulerer entusiastene og våre gode naboer på Isegran med tildelingene!

 

Det skal bli flott å se Hvaler med gjenoppbygget livbåtdekk. Når det er på plass, er det bare mast og rigg som mangler for at båtens profil skal være som i 1948. Vi håper det blir en realitet i løpet av 2018. Parallelt pågår det selvsagt en mengde andre aktiviteter på og rundt "Hvaler" på Isegran. Trearbeidene i  mannskapslugarene og byssa nærmer seg en foreløpig avslutning. Dugnadsarbeidene med overhaling og montering av motordeler pågår for fullt. Men størst fokus i øyeblikket har naturligvis forberedelsene for arbeidene med livbåtdekket.