Nyhetsarkivet

Økonomisk dugnad for gjenoppbyggingen av maskinrommet

 

Tirsdag 20.06. var styret i Fortidsminneforeningen Østfold på besøk på MS Hvaler, og hadde med seg gavebrev pålydende kr. 20.000.- I gavebrevet var det også en oppfordring til flere om å bidra:  "Vi har et håp om at det er mange givere, både private, ideelle og offentlige, som vil bidra til å få båten ferdig restaurert." 

Mange har allerede gjort det denne våren.  Vi sender oppfordringen videre til alle som måtte ha lyst og anledning til å bidra. Da er det bare å sende en melding til oss på: , så tar vi kontakt.

Bildet viser maskinrommet når vi overtok MS Hvaler! I dag er situasjonen en annen! Mye arbeid gjøres på dugnad, men kjøp av håndverkstjenester er også helt nødvendig. Det er en stor kostnad for oss. Men når mange bidrar blir det en finansiell dugnad, det gir resultater! Og alle kan melde seg på!

Denne våren har flere givere sørget for at vi kan fortsette deler av arbeidene med gjenoppbyggingen av maskinrommet og alle systemene som må på plass for at vi skal få driftsklar båt. Her nevnes lensesystem, kjølesystem, starteluftsystem, eksossystem, varmeanlegg, ferskvann fra tanker og avløp fra toaletter til septiktanker. I tillegg trengs pakninger, parafin og diesel for rengjøring av hovedmotor, og diverse deler og utstyr for montering.

Siden Riksantikvaren i år ikke hadde mulighet til å gi støtte utover arbeidene med gjenoppbygging av livbåtdekket, måtte vi sterkt begrense profesjonell bistand til motorrommet. Flere givere har siden gjort det mulig å gjenoppta kjøp av tjenester: 

Glomma Pall                                                     kr. 50.000.-

Østre Hvaler Sjømannsforening                          kr. 10.000

Hvaler kommune                                               kr. 30.000

Oslo Maritime Stiftelse                                       kr.100.000

Rolf Helge Larsen                                               kr.   5.000

Puttenlegatet                                                     kr.   4.000

Fortidsminneforeningen Østfold                           kr.  20.000

 

 

Aktiviteter og arrangementer

Ingen oppføringer er funnet

 

 

Stiftelsen D/S Hvaler © 2014
Org.nr.: 993 495 751
Bank: 1000.14.12952

Webdesign & drift: JKWEB

Admin