Nyhetsarkivet

Godt nytt år! - Vi trår til i 2018

Store arbeider venter også i året som nå er ved sin begynnelse:

El-installasjoner er allerede under planlegging og forberedelser. Vi håper på snarlig klarsignal fra Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap for å kunne starte opp disse arbeidene.

Livbåtdekkets stålkonstruksjon ble klinket i høst, og er klart for legging av  tre-dekket utover våren. Får vi satt opp mast og rigg også, får Hvaler sin profil anno 1948 tilbake i sin helhet. Det blir flott!

Brannsikring er et "hett" tema, og vi håper å komme igang med dette utover våren.

Framsalongen skal bygges opp i sin helhet. Her er vi igang med planlegging, konstruksjonsarbeider og klargjøring av området. Vi har et håp om å kunne starte tre-arbeidene i 1. halv-år. 

Hovedmotor er på det nærmeste klargjort for prøvestart. Noen rør-arbeider gjenstår. Vi har fått god bistand fra Brattås som har utført gratisarbeider for oss i høst.  Vi skal også legge rør til toaletter i midtsalongen. 

Ballast ble lagt inn før sjøsetting, men vi trenger fortsatt vekt for å få båten noe dypere. Dette må på plass før vi kan finjustere fastsetting av hovedmotor til fundamentet. 

Mannskapslugarene og byssa ble gjenoppbygget i 2017. Malerarbeidene har vi utført på dugnad, og de er ferdige. Nå er innredningsarbeidene i full gang, og vi håper å ha dette klart utover våren. 

Arbeidene med innredning av styrehuset har pågått senhøstes, og er kommet langt. Vi har brukt mye ressurser på å få et tidsriktig styrehus, bl.a. med funksjonelle hev- og senkbare frontvinduer.  Nå er vi i gang med å produsere stålstativet for solseilet som skal gå over store deler av brodekket og styrehuset sommerstid. 

Livbelte-kasser, benker til dekk og salonger og mye annet som trengs ombord skal konstrueres og produseres.  

Store deler av arbeidene som er planlagt i 2018 utføres på dugnad. Men vi kjøper også betydelige tjenester hos lokale håndverkere og samarbeider tett med bl.a. Maritime Center Isegran, Hardanger Fartøyvernsenter, Engelsviken slipp, Brattås og Storm elektro m.fl. 

Vi har finansieringen klar for en del av tiltakene vi skal iverksette. Så venter vi i spenning på riksantikvarens svar på vår søknad for 2018. I løpet av februar vet vi hva det går ut på. I tillegg håper vi på fortsatt støtte blant de som har bidratt til finansiering så langt. Vi håper også enda flere vil være med i en "sluttspurt" for å få de gjenstående arbeidene vel "i havn" snarest mulig.  

Isegran vil bli fast hjemmehavn for MS Hvaler. Fredrikstad kommune legger forholdene tilrette for dette i samarbeid med Borg Havn. Ny brygge ble satt opp allerede i 2015/16, og nå planlegges en større sjøbod. Her skal både FIX-stiftelsen, Najaden og DS Hvaler ha tilhold og samarbeide om et lite besøkssenter. I tillegg blir det bygget publikumstoaletter som det er stort behov for på øya. Vi deltar aktivt med planlegging og gjennomføring av disse arbeidene. 

Det er ingen tvil om at Hvaler kommer i drift om ikke alt for lang tid - sett i vårt perspektiv. Vi er derfor også i gang med å planlegge og forberede oppstart av driftsfasen. 

Vi går inn i et nytt og spennende år. Vi får det ikke mindre travelt enn det var i det foregående. Vi er 20 mann på dugnaden hver tirsdag, og vi er aktive styrer i både venneforening og stiftelse. Vi er klare til innsats også i 2018. 

Godt nytt år!