Nyhetsarkivet

Innkalling til årsmøte i Stiftelsen D/S Hvalers venner onsdag 14.Mars 2018 kl. 1800

Til medlemmer i Stiftelsen D/S Hvalers venner

Innkalling til årsmøte i Stiftelsen D/S Hvalers venner Onsdag 14. Mars 2018 kl. 1800. (se også vårt info.-blad nr. 2 2017)

Sted: Sjømannsforeningens lokaler i Fredrikstad.

1. Åpning av møtet

2. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen

3. Godkjenning av innkalling

4. Årsberetning 2017

5. Regnskap og revisjonsberetning 2017

6. Innkomne forslag

7. Valgkomiteens innstilling

8. Valg av styrerepresentanter, revisor og valgkomité

Forslag og saker som ønskes tatt opp må være styret i hende 28.februar 2018.

 

Program etter årsmøtet: 

1. Orientering om fremdrift i restaureringsarbeidene v. Knut Alnæs. 

2.  Foredrag ved Ulf Hjardar: "Hvalerbåten - et tilbakeblikk". 

 Servering av kaffe med hjemmebakte kaker. Salg av t-skjorter, caps, bilder med mer. 

Utloding av effekter med tilknytning til MS Hvaler. 

Velkommen! 

Med vennlig hilsen 

Steinar Haugsten

Sekretær D/S Hvalers venner

Aktiviteter og arrangementer

Ingen oppføringer er funnet

 

 

Stiftelsen D/S Hvaler © 2014
Org.nr.: 993 495 751
Bank: 1000.14.12952

Webdesign & drift: JKWEB

Admin