Nyhetsarkivet

Viktig bidrag til brannsikring på MS Hvaler

En skikkelig gladmelding har vi nå fått fra Stiftelsen UNI som bidrar med kr.239.000 til automatisk slukkeanlegg på MS Hvaler. Østfold Fylkeskommune har allerede bevilget  150.000 og Norsk Kulturminnefond 20.000. 

Dette gjør det mulig å gjennomføre montasje av vanntåkeanlegg i salonger og mannskapslugarer og bysse. I maskinrommet vil det bli montert automatisk slukkeanlegg ved bruk av NOVEC-gass. I samarbeid med Riksantikvaren har vi funnet fram til en god måte å gjennomføre installasjonene uten at det blir alt for forstyrrende for det historiske miljøet vi nå har gjenskapt i båten.

For oss er det flere hensyn som er viktig i denne sammenheng: Vi vil at passasjerer og mannskap skal være best mulig sikret mot brann. Vi vil at båten som vi til nå har brukt 25 år på å restaurere og gjenoppbygge skal være sikret mot skader fra brann, - også når båten ikke er i drift i vinterhalvåret. Og dersom det skulle oppstå et branntilløp vil vi at slukkemidlene skal være effektive, men ikke ødeleggende for interiøret etter at de har vært i bruk. Vi håper dette skal bli et godt tiltak for  fremtidig sikring av vår unike klenodium!