Nyhetsarkivet

Sparebankstiftelsen gir kr.500.000

Denne fantastiske meldingen fikk vi i dag. Arbeidene med gjenoppbygging av forsalongen kan derved starte ganske snart over sommerferien. Hardanger Fartøyvernsenter skal utføre arbeidene i samarbeid med Maritime Center Fredrikstad. Elever ved Plusskolens båtbyggerlinje vil også delta. Derved vil flere få anledning til å lære mer om hvordan et slikt arbeid skal planlegges og gjennomføres.

For oss som ivrer for å bevare kulturminnene langs kysten vår er det viktig at håndverkskompetanse videreføres og holdes ved like også i våre farvann. Stiftelsen D/S Hvaler har en klar ambisjon om å bidra til dette så langt vi har anledning. Det styrker ikke minst våre muligheter til å kunne kjøpe tjenester vi vil trenge i fremtiden når MS Hvaler skal vedlikeholdes på en riktig måte sett i et antikvarisk perspektiv.  Vi ser at Sparebankstiftelsen viser til  denne kompetanseoverføringen i sin begrunnelse for tildelingen. Det er vi glade for.  

Aktiviteter og arrangementer

Ingen oppføringer er funnet

 

 

Stiftelsen D/S Hvaler © 2014
Org.nr.: 993 495 751
Bank: 1000.14.12952

Webdesign & drift: JKWEB

Admin