Nyhetsarkivet

Flott tilskudd fra Hvaler kommune

Igjen er det hyggelig å se at Hvaler kommune følger opp og bidrar med kjærkomment tilskudd til våre arbeider.  Vi har nylig mottatt kr. 30.000 til gjenoppbyggingen dette året, og det kommer svært godt med. Vi har en stor dugnadsgjeng som har oppgaver på mange områder på båten. Det betyr at vi trenger penger til innkjøp av deler og utstyr over et stort register. Og arbeidene skyter fart, enten det er kulde - eller varme som nå for tiden.

Nærmere om dugnadsarbeidene som er utført dette halv-året kan du lese om i vårt informasjonsblad som vil bli sendt ut mot slutten av juni måned. Alle medlemmer i Hvalers venner får bladet tilsendt i posten i tillegg til at det er lesbart på våre nettsider. Og husk- du støtter en god sak ved å melde deg på som støttemedlem. Det koster 350.- pr.år. Du finner mailadresse under meny-punktet BLI MED på forsiden.