Nyhetsarkivet

Fredrikstad kommune gir 500.000

En ny stor gave til gjenoppbygging av MS Hvaler ble vedtatt av bystyret i Fredrikstad 21.juni. Gaven er et tydelig signal om at Fredrikstad kommune vurderer MS Hvaler som et stykke unik kystkultur som mangler sitt sidestykke i Norge.

Dette er et flott og kjærkomment bidrag til fullfinansiering av bl.a. el-installasjoner i båten. Våre planer for denne delen av gjenoppbyggingen er oversendt Direktoratet for Sikkehet og Beredskap (DSB), og vi håper å få god fremdrift med installasjonene over sommeren. 

"Hvaler"  fikk strøm ombord tidlig på 1930-tallet. Frem til da var det parafinlamper som var løsningen. Mye av anlegget ble nok stående som det ble bygget på -30-tallet, men i forbindelse med ombyggingsarbeider gjennom tidene har også dette anlegget blitt delvis fornyet. I samarbeid med Riksantikvaren er det bl.a. tatt beslutning om at vi skal få 110v likestrøm for belysningen om bord.