Nyhetsarkivet

Hvaler får tilbake livbåtdekket

I august starter Maritime Center Fredrikstad med legging av tredekket på Hvalers livbåtdekk. Tredekket besto av bord med not og fjær, dimensjonene er 28x60. Vi har kjøpt inn "østerdalsfuru" med god kvalitet. Noen rester av det originale tredekket har vi kunnet ta vare på. Dette viser at borda var skrudd fra undersiden opp gjennom stålvinklene med galvaniserte jernskruer. Dekket var trukket på oversiden med seilduk og godt satt inn med hvit linoljemaling. I underkant var treverket kun oljet. Vi har gjort mange studier av bildemateriale og konsultert Hardanger Fartøyvernsenter og Riksantikvaren for å bli så sikre som mulig på at vi utfører arbeidene slik at livbåtdekket blir mest mulig autentisk anno 1948. 

Nå venter først en betydelig jobb med forborring av hull i stålvinklene som bærer dekket, før MCF kan tilpasse borda og gjøre fast. Våren 2019 vil vi strekke seilduken, og utføre malerarbeidene før vi tar livbåtdekket i bruk. Livbåtene skal på plass, davitene monteres, livbeltekasse bygges og plasseres, og redningsflåter anskaffes og plasseres. 

Hvaler ble ikke bygget med livbåtdekk som ny i 1892. Først i 1923 ble dette satt opp etter at man i noen år hadde spent presenning over akterdekket for å beskytte passasjerer sommerstid mot regn og dårlig vær. Opp gjennom årene har det vært gjort små og større ombygginger av Hvaler, enkelte endringer er også gjort på livbåtdekket. I 1935 ble f.eks. det buede dekkshuset bygget om, og medførte at livbåtdekkets tilfesting til brodekket ble fornyet. Det ble delvis utført med bruk av sveisede forbindelser, mens resten av stålkonstruksjonen er basert på klinkede forbindelser.  

Vinteren 2018 ble de nye stålkonstruksjonene produsert hos Jotne /Fremo, etter tegninger laget for Stiftelsen D/S Hvaler av Tor Willy Eriksen og Ole Torp, begge i dugnadsgjengen. Styrkeberegningen er utført av Arne Olsen, også han i dugnadsgjengen. Høsten 2018 ble alle stålelementer montert på båten av dugnadsgjengen under ledelse av Torgil Johnsen, og i november kom to mann fra Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter og utførte klinkearbeidene. Nå er hele konstruksjonen behørig primet og påført dekkende maling. Borda er oljet, og klare for montering.