Nyhetsarkivet

Innkalling til årsmøte I Stiftelsen D/S Hvalers venner

Innkalling til årsmøte i Stiftelsen D/S Hvalers venner er trykket i vårt info-blad som er sendt alle medlemmer desember 2018

Årsmøtet avholdes mandag 25.februar kl. 1800 

Sted: Sjømannsforeningens lokaler i Fredrikstad (Tidligere katolske kirke), Ridehusgata 20

 

1. Åpning av årsmøtet

2.Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen

3. Godkjenning innkalling

4. Årsberetning 2018

5. Regnskap- og revisjonsberetning 2018

6. Innkomne forslag

7. Valgkomiteens instilling

8. Valg av styrerepresentanter, revisor og valgkomitè

 

Forslag og saker som ønskes tatt opp må være styret i hende 11.februar 2019

 

Etter årsmøtet:

1. Orientering om fremdrift i restaureringsarbeidene v. Knut Alnæs

2. Foredrag: 

Stian Tønnesen vil fortelle om sine opplevelser med seilasen "Clipper around the world". En konkurranse som går jorda rundt på et år til inntekt for UNICEF.

Og denne gang deler vi loddsalget med UNICEF.

 

Servering av kaffe med hjemmebakte kaker. Salg av t-skjorter, caps, bilder med mer. 

Utlodning av effekter med tilknytning til MS Hvaler.

 

Velkommen!

Med vennlig hilsen 

Steinar Haugsten

Sekretær D/S Hvalers venner

Aktiviteter og arrangementer

Ingen oppføringer er funnet

 

 

Stiftelsen D/S Hvaler © 2014
Org.nr.: 993 495 751
Bank: 1000.14.12952

Webdesign & drift: JKWEB

Admin