Nyhetsarkivet

MS Hvaler på slipp

For å få MS Hvaler sertifisert til våren må en del ting foretas på slipp. Dette arbeidet skal utføres i perioden 24. - 31. august.

Maskin:  
Følgende ventiler demonteres, sjekkes, smøres og monteres: Kjølevannsinntak for hovedmotor og generatormotor, kjølevann overbord fra hovedmotor og generatormotor, sjøvannsinntak for lensevann til lensepumpe og brannpumpe, overbord fra lensevann/svartvannspumpen og vanntåkepumpen, is-blåsing kjølevannsinntak. Engelsviken Slipp tar jobben med sjøvannsinntakene.

Skrog:
Skal spyles over og under vannlinjen. Overflatebehandling av alle utvendige sårskader i maling over og under vannlinje. Etter sveisearbeider på skrog skal det pusses/slipes/vaskes og primes.

Ekkolodd:
Odd Skogen fra Tel-Rad A/S kommer for å sjekke det gamle ekkolodd/svinger etc. Her monteres det nytt utstyr hvis behov.

Skipskontrollen:
Stian Pedersen fra Skipskontrollen i Oslo kommer for å ta bunnbesiktigelse. Samtidig blir det tykkelsesmåling av skroget av IKM Inspection.

En stor og viktig jobb denne gang. Men dugnadsgjengen er alltid parat til å trå til. Og flere er med daglig for å utføre en del av jobbene og bistå de innleide firmaer.

Aktiviteter og arrangementer

Ingen oppføringer er funnet

 

 

Stiftelsen D/S Hvaler © 2014
Org.nr.: 993 495 751
Bank: 1000.14.12952

Webdesign & drift: JKWEB

Admin