Featured

Sjøfartsdirektoratet gir samtykke til modifisering av maskinbedd

Ved en besiktigelse om bord i MS «Hvaler» i dag ga Sjøfartsdirektoratet sitt samtykke til Stiftelsens prinsipplan for modifisering av fundament for hovedmotor. Planen er utarbeidet av Thor-Willy Eriksen i dugnadsgjengen. Engelsviken slipp anslår merarbeidet til å dreie seg om minimum to ukeverk.

Planen går i korte trekk ut på å tilpasse hovedfundamentet slik at motoren kan settes noe skrått mot babord i forhold til båtens senterlinje. Dette innebærer store brenne- og sveisearbeider på fundamentet. Disse arbeidene vil ikke være gjennomført før tidligst midt i januar.

Naturlig nok har vi reist spørsmålet om hva som kan være årsaken til et slikt stort avvik. Vi har i dag ikke noe godt svar, og har konkludert med at vi aller først skal løfte hovedmotor i stilling, for så å utføre en nøyaktigere måling. Vi ønsker å kjenne det faktiske avviket før vi prøver oss på årsaksteorier.  Å løfte motoren inne i maskinrommet er en stor og komplisert aktivitet, som krever betydelig forberedelser. Engelsviken slipp vil utføre disse forberedelsene straks over nyttår.

Støtt stiftelsens arbeid

Det er flere måter man kan støtte det viktige restaureringssarbeidet av MS "Hvaler" på. Et medlemskap i D/S Hvalers Venner koster kun kr. 350,- pr. år og da får du også tilsendt vårt nyhetsblad 2 ganger pr. år.

Du kan også gi din grasrotandel som støtte til restaureringen eller kjøpe noen av våre fine produkter med "Hvaler" som motiv.

Les mer ->

Våre støttespillere

MS Hvaler er av nasjonal betydning og bredden blant våre støttespillere viser at båten vår er viktig for veldig mange. Våre sponsorer hører hjemme over hele Østlandet, og flere har støttet oss gjennom mange år. MS Hvaler er den eneste passasjerbåten på sjø bygget på 1800-tallet som fortsatt finnes på Østlandet.

Les mer om hvem som er våre sponsorer, og hvordan de bidrar til våre arbeider.

Les mer ->

 

Historien om D/S Hvaler

Historien om D/S Hvaler startet 1892 med nytt dampskipselskap og bestilling av ny dampbåt.

Vi har samlet noen unike bilder og fått skrevet ned den innholdsrike historien til båten som igjen er sjøsatt i Fredrikstad.

I november 2013 kom den på vannet etter omfattende restaurering, og håpet er at den snart skal være operativ igjen.

Les mer ->