Bli med oss

Bli støttemedlem i Hvalers venner

Bruk innmeldingsskjema. Som støttemedlem får du tilsendt vårt informasjonsblad som kommer med nytt nummer i juni og desember hvert år. Her får du beretninger fra vår lokale kystkultur og grundig informasjon om arbeidene med restaurering av MS «Hvaler». Du kan delta på venneforeningens årsmøte og har da forslags- og stemmerett. Årsavgiften for støttemedlemmer er kr. 350. 

Se ellers vedtektene til Hvalers venner.

Bli dugnadsarbeider

Vi er for tiden 35 personer som bidrar med dugnadsinnsats for å få MS «Hvaler» i drift. Tirsdager er fast dugnadsdag på Isegran fra kl. 10:00, eller fra kl. 17:00 for de som ikke kan møte på dagtid. Vi stiller ingen krav til yrkesbakgrunn, hos oss er alle som ønsker å bidra like velkomne!

Verneutstyr og arbeidstøy får du hos oss. Og en kaffekopp i ny og ne! Ta kontakt med Knut S. Alnæs - mobil 957 62 251.

Bli «medeier» i vår nye livbåt!

Vi har fått restaurert en av de to originale livbåtene til MS «Hvaler», men en er gått tapt. I samarbeid med Plus-skolens trebåtbyggerlinje på Bjørneby bygger vi ny livbåt til erstatning for denne. Vil du bli «medeier» kan du gi kr. 50 eller mer etter eget ønske til dette prosjektet. Her kan du se hvem som har bidratt med finansiering av vår nye livbåt. Ta kontakt med Per – Arild Andersen

Bli sponsor for restaurering av MS «HVALER», en unik båt og et unikt stykke kystkultur!

Tilbake får du profilering på vår nettside, og omtale i vårt informasjonsblad som går til våre ca 1000 medlemmer og forretningsforbindelser to ganger i året. Når MS «Hvaler» kommer i drift vil våre sponsorer bli prioritert til turer i Hvalerskjærgården. Ta kontakt med Knut S. Alnæs.

MS «Hvaler» er et klenodium for vår by fordi båten er en av meget få gjenværende båter som er bygget ved Fredrikstad mek. Verksted og som fortsatt skal trafikkere våre kystområder. All mediainteresse rundt båten viser oss at det er mange som med sterke følelser følger med på det som skjer med MS «Hvaler». Som sponsor bidrar du til å styrke stoltheten over at MS «HVALER» blir tatt vare på for fremtidige generasjoner.

Et bidrag er også en styrke for  videre oppbygging av et maritimt allsidig kompetansesenter på Isegran. Sammen med slepebåten «FIX» vil vi utgjøre et «stålbåt-miljø» som er i ferd med å forsvinne fra vårt område. Som sponsor vil du derfor bidra til at fag som er viktige for oss kan få mulighet til å leve videre.  

Vi har mange flotte prosjekter i gjenoppbyggingen som naturlig kan avgrenses som sponsorobjekter, hvis det er ønskelig. Det kan for eksempel være en av de tre salongene, installasjoner på akterdekket, livbåtdekket, eller tekniske anlegg om bord. Vi er sikker på at løsninger som passer for deg som sponsor også passer for vårt arbeid.

Under "Sponsorer" finner du oversikt over hvem som har gitt bidrag til gjenoppbygging og restaurering av MS «Hvaler».

Støtt stiftelsens arbeid

Det er flere måter man kan støtte det viktige restaureringssarbeidet av MS "Hvaler" på. Et medlemskap i D/S Hvalers Venner koster kun kr. 350,- pr. år og da får du også tilsendt vårt nyhetsblad 2 ganger pr. år.

Du kan også gi din grasrotandel som støtte til restaureringen eller kjøpe noen av våre fine produkter med "Hvaler" som motiv.

Les mer ->

Våre støttespillere

MS Hvaler er av nasjonal betydning og bredden blant våre støttespillere viser at båten vår er viktig for veldig mange. Våre sponsorer hører hjemme over hele Østlandet, og flere har støttet oss gjennom mange år. MS Hvaler er den eneste passasjerbåten på sjø bygget på 1800-tallet som fortsatt finnes på Østlandet.

Les mer om hvem som er våre sponsorer, og hvordan de bidrar til våre arbeider.

Les mer ->

 

Historien om D/S Hvaler

Historien om D/S Hvaler startet 1892 med nytt dampskipselskap og bestilling av ny dampbåt.

Vi har samlet noen unike bilder og fått skrevet ned den innholdsrike historien til båten som igjen er sjøsatt i Fredrikstad.

I november 2013 kom den på vannet etter omfattende restaurering, og håpet er at den snart skal være operativ igjen.

Les mer ->