Våre sponsorer og støttespillere

Arbeidet med restaureringen av M/S Hvaler hadde vært nærmest umulig hvis det ikke hadde vært for våre fantastiske støttespillere gjennom mange år.

Vi retter en stor takk til alle disse og alle andre som i en eller annen grad har bidratt med penger eller praktisk hjelp til arbeidet med å restaurere M/S Hvaler.

Riksantikvaren

RIksantikvaren ga M/S Hvaler status som "vernet skip" i november 2011 og har siden da vært en meget viktig støttespiller for Stiftelsen D/S Hvaler. De har gitt verdifulle råd og god veiledning om gjenoppbygging og restaurering, og har årlig bidratt med store økonomiske tilskudd til arbeidene.

Glomma Pall AS

Firmaet Glomma Pall AS bidrar med årlig økonomisk støtte til arbeidene med restaurering og er en viktig bidragsyter til stiftelsens arbeid.

Jotun AS

Malingsprodusenten Jotun AS har gjennom hele restaureringsperioden bidratt med alt av malingsprodukter - primer av beste slag, maling for tre og stål, både utvendig og innvendig. Jotun har også bidratt med råd om overflatebehandling, har gitt god veiledning under arbeidene og besvart våre mange forespørsler. Dette har vært både viktig for pene overflater og autentisk fargevalg, og for bevarling av materialer i skipets konstruksjoner.

Verktøy og Maskin AS Fredrikstad

Verktøy og Maskin i Fredrikstad har støttet våre arbeider med verktøy og diverse utstyr gjennom flere år. Dette har bidratt til god fremdrift i prosjektet. Vi setter stor pris på at lokale handel- og industribedrifter engasjerer seg for gjenoppbyggingen og idriftsettelse av MS Hvaler. Et sterkt engasjement som Verktøy og Maskin har, vidner om sterk interesse for vår kystkultur, og et positivt eierskap til hele prosjektet.

Østre Hvaler Sjømannsforening

En av våre viktige støttespillere og samarbeidspartnere gjennom mange år er Østre Hvaler Sjømannsforening. De har bidratt med 10000 kroner hvert år, i tillegg til 50000 ved en anledning, og er et godt eksempel på den lokale entusiasmen som gjør vårt arbeid med M/S Hvaler mulig.

Fredrikstad kommune

Vår egen kommune har i mange år bidratt med betydelig støtte til restaureringsarbeidene.

Hvaler kommune

En viktig samarbeidspartner for stiftelsen er Hvaler kommune som har gitt oss betydelig støtte til arbeidene gjennom mange år.

Østfold Fylkeskommune

I tillegg til våre to nabokommuner har også Østfold Fylkeskommune vært en verdifull støttespiller og bidragsyter til vårt restaureringsarbeid.

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen støtter vårt arbeid med gjenoppbygging av mannskapslugarene, byssa og forsalongen. Hardanger Fartøyvernsenter står ansvarlig for arbeidene. Å bygge innredning i tre inn i en stålbåt etter antikvariske prinsipper er ikke dagligdags. Sparebankstiftelsen bidrar med sin gave til at  kunnskap om gamle håndverkstradisjoner og materialbruk overføres til elever ved Plusskolens trebåtbyggerlinje som deltar ved en del av arbeidene.

Fredriksborg

Viktig støtte til vårt prosjekt ble gitt av Petter Fredriksen allerede ved oppstart av arbeidene med gjenoppbygging av MS Hvaler. Fredriksborg/Fredriksborg Eiendom viderefører hans initiativ og brenner ekstra for at MS Hvaler skal få en god drift snarest mulig!  Sponsormidler fra Fredriksborg gir oss nytt mot og styrke i vårt prosjekt!

Borg Havn

Borg Havn er en viktig samarbeidspartner for Stiftelsen D/S Hvaler. Med sitt bidrag på kr. 100.000.- til gjenoppbygging av skipets midtsalong er Borg Havn en god sponsor for oss. Vi gleder oss også over at Borg Havn i tiden fremover ønsker å samarbeide med oss om tilrettelegging av kaiplass i tidligere anløpshavner.

Værste AS

«HVALER» ble bygget i 1892 på Fredriksstad Mekaniske Verksted som byggenummer 29. Værste AS styrker nå båtens historiske bånd til området der den ble bygget og sjøsatt første gang! Som sponsor for Stiftelsen D/S Hvaler bidrar Værste AS til vår drift, og på lengre sikt til styrke av byens kunnskap om vår nære fortid.

Seal Engineering AS

Seal Engineering AS er en av våre lokale støttespillere, og  har gjennom mange år bidratt med gratis pakninger til hovedmotoren. For oss har det vært av stor betydning at vi også har fått bistand til konstruksjon av spesialpakninger. Pakninger med nøyaktig tilpasning og et materiale der høye krav til hardhet er avgjørende blir levert på kort tid. Vi har også mottatt flak som vi selv skjærer ut pakninger av. For noen år tilbake mottok vi også en hyggelig pengegave.

Aktiviteter og arrangementer

Ingen oppføringer er funnet

Stiftelsen D/S Hvaler © 2014
Org.nr.: 993 495 751
Bank: 1000.14.12952

Webdesign & drift: JKWEB

Admin