Hydrauliske pumper montert for oljetrykk til reverseringskassa

En pumpe er installert som mekanisk og vil være drevet (koplet) til mellomaksel via remdrift. Det er denne pumpen som vil være i drift kontinuerlig ved hovedmotorens kraftoverføring til mellomaksling, reverseringskasse og propelleraksel. Den mekaniske hydrauliske pumpa vil operere under varierende trykk i og med at den er drevet av mellomaksel som igjen er koplet til hovedmotoren.

Den elektrisk drevne pumpa vil være en såkalt "Stand By"-pumpe som startes ved svikt av den mekaniske pumpa. Oljetrykk fra pumpene blir levert til et servostempel inne i reverserings kassa via utborrede kanaler i trykksystemet til servostempel. Ved beskjed fra styrehus (Bro) for manøver forover/akterover, vil reverseringskasse via kjede/vaiertrekk til spak på denne, få beskjed om at enten forover eller akterover gange skal foretas.

Oljetrykk fra servopumper blir da ledet til den ene eller andre siden av servostempel inne i manøverkasse som er koplet sammen med trekkstang inne i propelleraksel. Propellbladene vil da bli vridd til ønsket retning forover/akterover gange.

Det er Engelsviken Slipp som har stått for montering av fundamenter/pumper. Det hele ser så langt bra ut, og om ikke lenge vil anlegget bli testet.

Støtt stiftelsens arbeid

Det er flere måter man kan støtte det viktige restaureringssarbeidet av MS "Hvaler" på. Et medlemskap i D/S Hvalers Venner koster kun kr. 350,- pr. år og da får du også tilsendt vårt nyhetsblad 2 ganger pr. år.

Du kan også gi din grasrotandel som støtte til restaureringen eller kjøpe noen av våre fine produkter med "Hvaler" som motiv.

Les mer ->

Våre støttespillere

MS Hvaler er av nasjonal betydning og bredden blant våre støttespillere viser at båten vår er viktig for veldig mange. Våre sponsorer hører hjemme over hele Østlandet, og flere har støttet oss gjennom mange år. MS Hvaler er den eneste passasjerbåten på sjø bygget på 1800-tallet som fortsatt finnes på Østlandet.

Les mer om hvem som er våre sponsorer, og hvordan de bidrar til våre arbeider.

Les mer ->

 

Historien om D/S Hvaler

Historien om D/S Hvaler startet 1892 med nytt dampskipselskap og bestilling av ny dampbåt.

Vi har samlet noen unike bilder og fått skrevet ned den innholdsrike historien til båten som igjen er sjøsatt i Fredrikstad.

I november 2013 kom den på vannet etter omfattende restaurering, og håpet er at den snart skal være operativ igjen.

Les mer ->