Om Stiftelsen D/S Hvaler

Stiftelsen D/S Hvaler

Stiftelsen D/S Hvaler ble etablert i 1993 for å ta vare på og gjenskape verdier knyttet til vår unike kystkultur. Restaureringen av passasjerbåten "Hvaler"er stiftelsens første og viktigste oppgave.

Det er nå stiftelsen som eier "Hvaler", men etter at den den ble lagt i opplag ved Fredriksstad Mekaniske Verksted i 1979 har den vært i forskjellig eie. "Hvaler" ble i 1996 flyttet til innvendige lokaler på Seutelvens Verksted og restaureringsarbeidet tok til.

Stiftelsen har som mål og gjenskape "Hvaler" slik den fremsto i 1948 etter omfattende ombygginger hvor blant annet dampmaskin og kjele ble byttet ut med en 300 HK dieselmotor. Dette valget er gjort etter grundig vurdering og i samråd med bevaringsmyndigheter.

Det videre arbeidet med å restaurere "Hvaler" kan du følge her på våre hjemmesider.

Støtt restaureringssarbeidet

Om du ønsker å støtte til det viktige restaureringssarbeidet av "Hvaler" er det  flere måter du kan gjøre dette på.

Et medlemskap i D/S Hvalers Venneforening koster kun kr. 300,- pr. år og du får tilsendt vårt nyhetsblad to ganger i året.

Søk om medlemsskap.

Du kan gjennom Norsk Tipping gi din grasrotandel til vår stiftelse som støtte til restaureringen eller kjøpe noen av våre fine produkter med "Hvaler" som motiv.

Ta kontakt med Knut Alnæs på telefon 957 62 251 eller epost .

Støtt stiftelsens arbeid

Det er flere måter man kan støtte det viktige restaureringssarbeidet av MS "Hvaler" på. Et medlemskap i D/S Hvalers Venner koster kun kr. 350,- pr. år og da får du også tilsendt vårt nyhetsblad 2 ganger pr. år.

Du kan også gi din grasrotandel som støtte til restaureringen eller kjøpe noen av våre fine produkter med "Hvaler" som motiv.

Les mer ->

Våre støttespillere

MS Hvaler er av nasjonal betydning og bredden blant våre støttespillere viser at båten vår er viktig for veldig mange. Våre sponsorer hører hjemme over hele Østlandet, og flere har støttet oss gjennom mange år. MS Hvaler er den eneste passasjerbåten på sjø bygget på 1800-tallet som fortsatt finnes på Østlandet.

Les mer om hvem som er våre sponsorer, og hvordan de bidrar til våre arbeider.

Les mer ->

 

Historien om D/S Hvaler

Historien om D/S Hvaler startet 1892 med nytt dampskipselskap og bestilling av ny dampbåt.

Vi har samlet noen unike bilder og fått skrevet ned den innholdsrike historien til båten som igjen er sjøsatt i Fredrikstad.

I november 2013 kom den på vannet etter omfattende restaurering, og håpet er at den snart skal være operativ igjen.

Les mer ->