Viktig støtte fra Riksantikvaren til MS «Hvaler» i 2015

Årets tildeling fra Riksantikvaren beløper seg til kr. 700.000.- og «skal dekke kostnader i forbindelse med arbeid i maskinrom og innredning». Dette er veldig gledelig, og svært viktig for fremdriften i arbeidene med gjenoppbygging av «Hvaler». Begrunnelse for den store tildelingen fra Riksantikvaren lyder slik:

«MS Hvaler er et av svært få bevarte lokalruteskip fra Østlandet, og et igangværende prosjekt som nå nærmer seg operativt fartøy. Tilskuddet sikrer videre fremdrift med maskin og tekniske installasjoner. Det arbeides med dokumentasjon og planer for det kommende innredningsarbeidet. Prosjektet har stor egeninnsats og lokal oppslutning

I dugnadsgjengen og stiftelsens styre var det «løftet» stemning og stor glede over meldingen. Arbeidene kan nå videreføres i maskinrommet. Men det er også mange tekniske systemer som er knyttet til oppbygging av en driftsklar båt som nå kan arbeides videre med utover i året.

Betingelsen for å kunne motta midler til restaureringen, er at alle arbeider:
«utføres i overensstemmelse med fartøyets historie. Et hovedprinsipp ved antikvarisk arbeid er å bevare mest mulig originalt materiale. Deler som må skiftes må erstattes med deler av tilsvarende materiale tilvirket på tilsvarende måte, og arbeidene skal utføres etter de samme håndverksmetoder som tidligere ble benyttet samme sted

Dette er strenge, men viktige og utfordrende betingelser i ethvert restaurerings- og bevaringsarbeid. Samtidig sikrer det at vi får et skip som er mest mulig autentisk i forhold til den utgaven av båten som vi har avtalt med Riksantikvaren at vi skal gjenskape, nemlig MS «Hvaler» slik den fremsto i 1948.

Støtt stiftelsens arbeid

Det er flere måter man kan støtte det viktige restaureringssarbeidet av MS "Hvaler" på. Et medlemskap i D/S Hvalers Venner koster kun kr. 350,- pr. år og da får du også tilsendt vårt nyhetsblad 2 ganger pr. år.

Du kan også gi din grasrotandel som støtte til restaureringen eller kjøpe noen av våre fine produkter med "Hvaler" som motiv.

Les mer ->

Våre støttespillere

MS Hvaler er av nasjonal betydning og bredden blant våre støttespillere viser at båten vår er viktig for veldig mange. Våre sponsorer hører hjemme over hele Østlandet, og flere har støttet oss gjennom mange år. MS Hvaler er den eneste passasjerbåten på sjø bygget på 1800-tallet som fortsatt finnes på Østlandet.

Les mer om hvem som er våre sponsorer, og hvordan de bidrar til våre arbeider.

Les mer ->

 

Historien om D/S Hvaler

Historien om D/S Hvaler startet 1892 med nytt dampskipselskap og bestilling av ny dampbåt.

Vi har samlet noen unike bilder og fått skrevet ned den innholdsrike historien til båten som igjen er sjøsatt i Fredrikstad.

I november 2013 kom den på vannet etter omfattende restaurering, og håpet er at den snart skal være operativ igjen.

Les mer ->