Flott støtte fra Fredrikstad kommune

Først gjorde Kulturutvalget i Fredrikstad kommune vedtak om å støtte våre arbeider med kr. 65.000.- I går gjorde så bystyret vedtak om å støtte våre arbeider med ytterligere kr. 200.000.- Dette er meget gledelig, og gir oss gode muligheter for å gjennomføre viktige arbeider som nå står foran oss!  Restaureringen av MS "Hvaler" er et stort og svært interessant prosjekt, det er tidkrevende, arbeidskrevende på så mange måter, og ikke minst er behovet for investeringer stort. Vi har en fantastisk dugnadsgjeng som sørger for at arbeidene stadig går fremover. I tillegg har vi behov for å kjøpe utstyr og en del tjenester. 

Hardanger Fartøyvernsenter er i god gang med gjenoppbyggingen av aktersalongen. Vi håper å få satt opp bro-fronten, styrehuset, skorsten og skylight på brodekket i løpet av neste halv-år.

Rekkestøtter for hele brodekket er ferdig smidd, og klare for å settes opp, når tiden er inne for dette. Maskincasingen som ble utsatt for store krefter under løfting av hovedmotor i vinter skal rettes, pusses og males. Hele maskinrommet skal klargjøres for kommende monteringsarbeider på motor og gjenoppbygging av alle rørsystemer. Vi håper å få på plass starteluftflasker, diverse pumper og å kunne starte med el- installasjoner i løpet av høsten. Vi er i god gang med å gjenskape båtens styringssystem, og vi har en rekke komponenter som skal finne sin riktige form og plassering på akterdekket. Dette er bl.a. livbåtdaviter med festesko, trinser eller skiver som det også kalles for leding av wirer og kjetting, trapp mellom akterdekk og brodekk, lysventiler i nedgangskappe til aktersalong, beslag til dører, for å nevne noe. Litt lenger frem kommer så gjenoppbyggingen av hele livbåtdekket. Vår eminente skipskonstruktør er i samarbeid med  dugnadsgjengen og stiftelsen i gang med å utarbeide forslag til konstruksjonstegninger. Disse vil bli presentert for Riksantikvaren før arbeider settes i gang. 

Vi har hatt store kostnader knyttet til arbeider med fastsetting av hovedmotor tidligere i vinter. Vi har også gjort en større investering for å håndtere septik/gråvann. Her er nye tanker plassert, og rørforbindelser laget av dyktige håndverkere fra Brattås A/S.

Nå kan vi gå videre og ta fatt i nye oppgaver, - de mangler det ikke på. Det gleder vi oss til!   

 

 

 

 

Støtt stiftelsens arbeid

Det er flere måter man kan støtte det viktige restaureringssarbeidet av MS "Hvaler" på. Et medlemskap i D/S Hvalers Venner koster kun kr. 350,- pr. år og da får du også tilsendt vårt nyhetsblad 2 ganger pr. år.

Du kan også gi din grasrotandel som støtte til restaureringen eller kjøpe noen av våre fine produkter med "Hvaler" som motiv.

Les mer ->

Våre støttespillere

MS Hvaler er av nasjonal betydning og bredden blant våre støttespillere viser at båten vår er viktig for veldig mange. Våre sponsorer hører hjemme over hele Østlandet, og flere har støttet oss gjennom mange år. MS Hvaler er den eneste passasjerbåten på sjø bygget på 1800-tallet som fortsatt finnes på Østlandet.

Les mer om hvem som er våre sponsorer, og hvordan de bidrar til våre arbeider.

Les mer ->

 

Historien om D/S Hvaler

Historien om D/S Hvaler startet 1892 med nytt dampskipselskap og bestilling av ny dampbåt.

Vi har samlet noen unike bilder og fått skrevet ned den innholdsrike historien til båten som igjen er sjøsatt i Fredrikstad.

I november 2013 kom den på vannet etter omfattende restaurering, og håpet er at den snart skal være operativ igjen.

Les mer ->