Årsmøte i DS Hvalers venner

Til medlemmer i DS Hvalers venner

Innkalling til årsmøte D/S Hvalers venner Onsdag 30. mars 2016 kl. 1800.

Sted: Sjømannsforeningens lokaler, Ridehusgata 20, Fredrikstad.

1. Åpning av årsmøtet
2. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen
3. Godkjenning av innkalling
4. Årsberetning 2015
5. Regnskap og revisjonsberetning 2015
6. Innkomne forslag
7. Valgkomiteens innstilling
8. Valg av styrerepresentanter, revisor og valgkomité

Forslag og saker som ønskes tatt opp må være styret i hende 23.03.2016.

Program etter årsmøtet:

1. Orientering om fremdrift i restaureringsarbeidene v. Knut Alnæs.
2. Kveldens foredragsholder er Per Inge Høiberg fra Mjøssamlingene, som vil kåsere om «Ferga over åsen».

Enkel servering. Salg av t-skjorter, caps, bilder med mer. Utlodning av effekter med tilknytning til M/S ”Hvaler”.

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Steinar Haugsten
Sekretær D/S Hvalers venner

Støtt stiftelsens arbeid

Det er flere måter man kan støtte det viktige restaureringssarbeidet av MS "Hvaler" på. Et medlemskap i D/S Hvalers Venner koster kun kr. 350,- pr. år og da får du også tilsendt vårt nyhetsblad 2 ganger pr. år.

Du kan også gi din grasrotandel som støtte til restaureringen eller kjøpe noen av våre fine produkter med "Hvaler" som motiv.

Les mer ->

Våre støttespillere

MS Hvaler er av nasjonal betydning og bredden blant våre støttespillere viser at båten vår er viktig for veldig mange. Våre sponsorer hører hjemme over hele Østlandet, og flere har støttet oss gjennom mange år. MS Hvaler er den eneste passasjerbåten på sjø bygget på 1800-tallet som fortsatt finnes på Østlandet.

Les mer om hvem som er våre sponsorer, og hvordan de bidrar til våre arbeider.

Les mer ->

 

Historien om D/S Hvaler

Historien om D/S Hvaler startet 1892 med nytt dampskipselskap og bestilling av ny dampbåt.

Vi har samlet noen unike bilder og fått skrevet ned den innholdsrike historien til båten som igjen er sjøsatt i Fredrikstad.

I november 2013 kom den på vannet etter omfattende restaurering, og håpet er at den snart skal være operativ igjen.

Les mer ->