Riksantikvarens støtte 2016 – en kraftig stimulans

Riksantikvarens tilsagn for 2016 betyr et flott løft for våre arbeider dette året. Med kr. 1.046.000.-vil vi kunne komme et godt stykke nærmere målet om å få skuta i operativ drift. Bevilgningen innebærer at Stiftelsen i inneværende år vil ha anledning til å gjennomføre arbeider med gjenoppbygging av maskinromssystemene. Dette er Lensesystem, Kjølevannsystem, Brennolje- og Smøreolje-systemer, Starteluftsystem, Eksossystem, Sanitærsystem, Varmtvannssystem. I tillegg vil vi starte arbeidene med gjenoppbygging av mannskapslugarer og bysse.

Mye kan gjøres på dugnad av våre meget kompetente dugnadsarbeidere når det gjelder maskinromsystemer. En del rørleggertjenester vil vi likevel måtte kjøpe.

Vi vil også satse på å komme et stykke på vei med gjenoppbygging av mannskapslugarene og byssa i år. Her er dugnadsgjengen i god gang med forberedende arbeider. Skutesider og ballastblokker må primes tilstrekkelig mange ganger, og alle stålarbeider må være gjennomført før trebåtbyggerne starter opp.

Vi regner med å kunne være klare til oppstart trearbeider i august. Da vil Hardanger Fartøyvernsenter i samarbeid med Maritime Center Isegran legge dørk og sette opp garnering mot skutesidene. Det var også de som i 2015 bygget båtens aktersalong, og arbeidene her er av beste kvalitet.  Hvor langt vi kommer med lugarene og innredning i år avhenger av ytterligere finansiering.  

Nå gjøres det en stor innsats på flere andre områder på «Hvaler».  Bevilgingen fra Riksantikvaren for 2016 er rekordstor for oss. Samtidig er det en klar erkjennelse at restaureringsarbeider er en kostbar aktivitet – men utrolig spennende!

Støtt stiftelsens arbeid

Det er flere måter man kan støtte det viktige restaureringssarbeidet av MS "Hvaler" på. Et medlemskap i D/S Hvalers Venner koster kun kr. 350,- pr. år og da får du også tilsendt vårt nyhetsblad 2 ganger pr. år.

Du kan også gi din grasrotandel som støtte til restaureringen eller kjøpe noen av våre fine produkter med "Hvaler" som motiv.

Les mer ->

Våre støttespillere

MS Hvaler er av nasjonal betydning og bredden blant våre støttespillere viser at båten vår er viktig for veldig mange. Våre sponsorer hører hjemme over hele Østlandet, og flere har støttet oss gjennom mange år. MS Hvaler er den eneste passasjerbåten på sjø bygget på 1800-tallet som fortsatt finnes på Østlandet.

Les mer om hvem som er våre sponsorer, og hvordan de bidrar til våre arbeider.

Les mer ->

 

Historien om D/S Hvaler

Historien om D/S Hvaler startet 1892 med nytt dampskipselskap og bestilling av ny dampbåt.

Vi har samlet noen unike bilder og fått skrevet ned den innholdsrike historien til båten som igjen er sjøsatt i Fredrikstad.

I november 2013 kom den på vannet etter omfattende restaurering, og håpet er at den snart skal være operativ igjen.

Les mer ->