Gladmelding fra Østre Hvaler Sjømannsforening

Nok en gang har vi fått et hyggelig brev fra Østre Hvaler Sjømannsforening om at de støtter våre arbeider med restaurering av "Hvaler"  med kr. 10.000.-   Dette er kjærkomne penger som vi setter stor pris på. Ettersom bevilgningen fra Riksantikvaren i år gjør det mulig å starte opp med gjenoppbyggingen av mannskapslugarene vil bidraget fra Østre Hvaler Sjømannsforening bli en del av et påbegynt spleiselag for å få disse ferdig. Riksantikvarens bidrag i år vil også bli brukt til maskinromssystemer. Derved blir det ikke mulig å fullfinansiere gjenoppbyggingen av mannskapslugarene og byssa uten at flere er med på en "spleis". Dette er en god start - vi håper kanskje flere har lyst til å bidra, og tar gjerne imot innspill om dette.  

Støtt stiftelsens arbeid

Det er flere måter man kan støtte det viktige restaureringssarbeidet av MS "Hvaler" på. Et medlemskap i D/S Hvalers Venner koster kun kr. 350,- pr. år og da får du også tilsendt vårt nyhetsblad 2 ganger pr. år.

Du kan også gi din grasrotandel som støtte til restaureringen eller kjøpe noen av våre fine produkter med "Hvaler" som motiv.

Les mer ->

Våre støttespillere

MS Hvaler er av nasjonal betydning og bredden blant våre støttespillere viser at båten vår er viktig for veldig mange. Våre sponsorer hører hjemme over hele Østlandet, og flere har støttet oss gjennom mange år. MS Hvaler er den eneste passasjerbåten på sjø bygget på 1800-tallet som fortsatt finnes på Østlandet.

Les mer om hvem som er våre sponsorer, og hvordan de bidrar til våre arbeider.

Les mer ->

 

Historien om D/S Hvaler

Historien om D/S Hvaler startet 1892 med nytt dampskipselskap og bestilling av ny dampbåt.

Vi har samlet noen unike bilder og fått skrevet ned den innholdsrike historien til båten som igjen er sjøsatt i Fredrikstad.

I november 2013 kom den på vannet etter omfattende restaurering, og håpet er at den snart skal være operativ igjen.

Les mer ->