Gladmelding fra Hvaler kommune

Hvaler kommune har innvilget vår søknad om kr. 30.000.- i støtte til restaureringsarbeidene i 2016. Det er en gledelig melding og igjen en fin inspirasjon for videre innsats. Pengene vil bli et fint tilskudd til gjenoppbygging av mannskapslugarene i forskipet. Her har vår eminente skipsingeniør og konstruktør Thor Willy Eriksen laget tegninger, og Hardanger Fartøyvernsenter starter arbeidene i samarbeid med Maritime Center Fredrikstad i august.

Vi er på ingen måte i mål med fullfinansiering av disse arbeidene, men vi har søknader inne både hos Sparebankstiftelsen DnB og Fredrikstad kommune, så vi får jo se hvor langt vi kommer i år med dette.

Hvaler kommune er svært positive til gjenoppbyggingen av MS Hvaler. Gjennom flere år nå har kommunen støttet vårt prosjekt med betydelige midler - og selvsagt skal vi gi mye tilbake når båten kommer i drift! I brevet fra Hvaler kommune signaliseres det videre at det tas sikte på å formalisere samarbeid utover i 2016.

Stiftelsen DS Hvaler og Hvaler kommune har i løpet av høsten 2015  drøftet nettopp dette. Vi ser mange fine muligheter for et fruktbart samarbeid, og ser Hvaler kommunes tilbakemelding som et tydelig signal om at MS Hvaler er tiltenkt en varig rolle som et betydelig kulturminne for øysamfunnet. Dette er gledelig! Dette er nettopp hva Stiftelsen DS Hvaler har hatt som intensjon for vårt prosjekt.

Den gamle rutebåten "Hvaler" er og vil alltid være et viktig kulturminne, - ja:  "et unikt stykke kystkultur som vi skal redde fra å bli til spiker" slik stiftelsens grunnleggere sa det allerede i 1993. 

 

Støtt stiftelsens arbeid

Det er flere måter man kan støtte det viktige restaureringssarbeidet av MS "Hvaler" på. Et medlemskap i D/S Hvalers Venner koster kun kr. 350,- pr. år og da får du også tilsendt vårt nyhetsblad 2 ganger pr. år.

Du kan også gi din grasrotandel som støtte til restaureringen eller kjøpe noen av våre fine produkter med "Hvaler" som motiv.

Les mer ->

Våre støttespillere

MS Hvaler er av nasjonal betydning og bredden blant våre støttespillere viser at båten vår er viktig for veldig mange. Våre sponsorer hører hjemme over hele Østlandet, og flere har støttet oss gjennom mange år. MS Hvaler er den eneste passasjerbåten på sjø bygget på 1800-tallet som fortsatt finnes på Østlandet.

Les mer om hvem som er våre sponsorer, og hvordan de bidrar til våre arbeider.

Les mer ->

 

Historien om D/S Hvaler

Historien om D/S Hvaler startet 1892 med nytt dampskipselskap og bestilling av ny dampbåt.

Vi har samlet noen unike bilder og fått skrevet ned den innholdsrike historien til båten som igjen er sjøsatt i Fredrikstad.

I november 2013 kom den på vannet etter omfattende restaurering, og håpet er at den snart skal være operativ igjen.

Les mer ->