Ottar Hval Blekken har gått bort

Minneord Ottar Hval Blekken

Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at Ottar Hval Blekken døde den 25.april i en alder av 67 år. Ottar var for 20 år siden en av initiativtagerne til etableringen av Stiftelsen D/S Hvaler. Ottar var aktivt med fra første øyeblikk, og gikk inn som leder av stiftelsen i 1999, et verv han har innehatt helt til nå.

Med Ottars bortgang har vi mistet en fantastisk ildsjel og drivkraft, en person som har betydd svært mye for at prosjektet er nådd så langt som det er gjort i dag. Ottar Hval Blekken hadde klokketro på at «Hvaler» en gang skulle komme på vannet igjen, men han var realist og understreket allerede i starten fire sannheter for alle som var interessert: «Dette kommer til å ta lang tid. Det blir en krevende oppgave. Det blir kostbart. Vi skal gjennomføre det».

I de første årene av og til alene på den store båten, av og til var de to, men planen sto fast, og arbeidene gikk langsomt fremover. Han hadde et klart mål og en stor tro på at båten igjen skulle komme i drift. Allerede i 2001 mente Ottar optimistisk at skroget skulle sjøsettes året etter. Han ga likevel aldri uttrykk for noe skuffelse verken over mindre bidrag og støtte fra offentlige myndigheter, eller liten praktisk hjelp til dugnadsarbeidene. Tvert imot gledet han seg hver gang det kom et lite bidrag i form av penger fra det private næringsliv eller en ny dugnadsarbeider på Seut. Det er med vemod vi må konstatere at han ikke noen gang skal få se båten på vannet. Det skulle vi så gjerne ha ønsket!

Ottar Hval Blekken 1945 - 2013Ottar lykkes med sitt prosjekt av mange grunner. Han evnet å skaffe kompetanse til prosjektet, noe som har vært avgjørende. Dessuten sørget han også for at dugnadsgjengen vokste og var trendsettende for en god dugnadsånd. Han så verdien av godt sosialt fellesskap. Vi sitter igjen med mange gode minner fra hyggelige dugnadskvelder og ikke minst kaffepausa i brakka på Seut.

Ottar hadde et vidt perspektiv på prosjektet. Det skulle ikke bare dreie seg om å restaurere en gammel båt, men å bidra til å gjenskape interessen for vår unike kystkultur. Selv hadde han aner både fra Nordre og Søndre Sandøy på Hvaler, og fra Surnadal. Han hadde interesse for kystkultur og sjøfart, og så det verdifulle i å overlevere kunnskap og tradisjoner fra vår nære fortid til kommende generasjoner. Derfor tok han tidlig kontakt med Riksantikvaren, og inngikk på vegne av Stiftelsen avtale om at båten skulle gis formell status som verneverdig skip. Ottar ønsket at «Hvaler» skulle være et levende museum og formidle datidens levesett.

Vi vil sterkt savne Ottar Hval Blekken, en utrolig godt likt og meget respektert leder av Stiftelsen D/S Hvaler. Vi vil savne de mange koselige sommeravslutninger på hytta på Nordre Sandøy, men også hyggelige juleavslutninger med selvlaget ertesuppe i en kjempekjele som han og hans kone Eva sørget for.

Våre tanker går til hans kone Eva og den nære familien.

Stiftelsen D/S Hvaler og Stiftelsen D/S Hvalers venner
Per - Arild Andersen og Knut S.Alnæs

Støtt stiftelsens arbeid

Det er flere måter man kan støtte det viktige restaureringssarbeidet av MS "Hvaler" på. Et medlemskap i D/S Hvalers Venner koster kun kr. 350,- pr. år og da får du også tilsendt vårt nyhetsblad 2 ganger pr. år.

Du kan også gi din grasrotandel som støtte til restaureringen eller kjøpe noen av våre fine produkter med "Hvaler" som motiv.

Les mer ->

Våre støttespillere

MS Hvaler er av nasjonal betydning og bredden blant våre støttespillere viser at båten vår er viktig for veldig mange. Våre sponsorer hører hjemme over hele Østlandet, og flere har støttet oss gjennom mange år. MS Hvaler er den eneste passasjerbåten på sjø bygget på 1800-tallet som fortsatt finnes på Østlandet.

Les mer om hvem som er våre sponsorer, og hvordan de bidrar til våre arbeider.

Les mer ->

 

Historien om D/S Hvaler

Historien om D/S Hvaler startet 1892 med nytt dampskipselskap og bestilling av ny dampbåt.

Vi har samlet noen unike bilder og fått skrevet ned den innholdsrike historien til båten som igjen er sjøsatt i Fredrikstad.

I november 2013 kom den på vannet etter omfattende restaurering, og håpet er at den snart skal være operativ igjen.

Les mer ->