Flott støtte fra Riksantikvaren i 2017

Igjen er vi blant de prioriterte søkerne til Riksantikvarens midler.  For 2017 har vi fått bevilget kr. 408.000 til våre arbeider med å gjenskape MS Hvaler slik båten var i 1948. Fortsatt er det store løft som må tas for å få skuta driftsklar, og med årets bevilgning har Riksantikvaren prioritert gjenoppbygging av livbåtdekket. I tillegg er det en del arbeider på skroget som vil bli utført.

 

Riksantikvarens midler for 2017 er betydelig redusert i forhold til 2016 som var et år med større bevilgninger over statsbudsjettet til fartøyvern. Nå er man tilbake til "normalen". Kun tre båter i Østfold står nå på Riksantikvarens liste over båter som er tilgodesett med midler i 2017: Slepebåten FIX, kr.792.000, seilskipet Jelse, kr 750.000, foruten Hvaler, alle tre båter hjemmehørende på Isegran i Fredrikstad. Vi gratulerer entusiastene og våre gode naboer på Isegran med tildelingene!

 

Det skal bli flott å se Hvaler med gjenoppbygget livbåtdekk. Når det er på plass, er det bare mast og rigg som mangler for at båtens profil skal være som i 1948. Vi håper det blir en realitet i løpet av 2018. Parallelt pågår det selvsagt en mengde andre aktiviteter på og rundt "Hvaler" på Isegran. Trearbeidene i  mannskapslugarene og byssa nærmer seg en foreløpig avslutning. Dugnadsarbeidene med overhaling og montering av motordeler pågår for fullt. Men størst fokus i øyeblikket har naturligvis forberedelsene for arbeidene med livbåtdekket.  

 

 

Støtt stiftelsens arbeid

Det er flere måter man kan støtte det viktige restaureringssarbeidet av MS "Hvaler" på. Et medlemskap i D/S Hvalers Venner koster kun kr. 350,- pr. år og da får du også tilsendt vårt nyhetsblad 2 ganger pr. år.

Du kan også gi din grasrotandel som støtte til restaureringen eller kjøpe noen av våre fine produkter med "Hvaler" som motiv.

Les mer ->

Våre støttespillere

MS Hvaler er av nasjonal betydning og bredden blant våre støttespillere viser at båten vår er viktig for veldig mange. Våre sponsorer hører hjemme over hele Østlandet, og flere har støttet oss gjennom mange år. MS Hvaler er den eneste passasjerbåten på sjø bygget på 1800-tallet som fortsatt finnes på Østlandet.

Les mer om hvem som er våre sponsorer, og hvordan de bidrar til våre arbeider.

Les mer ->

 

Historien om D/S Hvaler

Historien om D/S Hvaler startet 1892 med nytt dampskipselskap og bestilling av ny dampbåt.

Vi har samlet noen unike bilder og fått skrevet ned den innholdsrike historien til båten som igjen er sjøsatt i Fredrikstad.

I november 2013 kom den på vannet etter omfattende restaurering, og håpet er at den snart skal være operativ igjen.

Les mer ->