Sparebankstiftelsen gir kr.500.000

Denne fantastiske meldingen fikk vi i dag. Arbeidene med gjenoppbygging av forsalongen kan derved starte ganske snart over sommerferien. Hardanger Fartøyvernsenter skal utføre arbeidene i samarbeid med Maritime Center Fredrikstad. Elever ved Plusskolens båtbyggerlinje vil også delta. Derved vil flere få anledning til å lære mer om hvordan et slikt arbeid skal planlegges og gjennomføres.

For oss som ivrer for å bevare kulturminnene langs kysten vår er det viktig at håndverkskompetanse videreføres og holdes ved like også i våre farvann. Stiftelsen D/S Hvaler har en klar ambisjon om å bidra til dette så langt vi har anledning. Det styrker ikke minst våre muligheter til å kunne kjøpe tjenester vi vil trenge i fremtiden når MS Hvaler skal vedlikeholdes på en riktig måte sett i et antikvarisk perspektiv.  Vi ser at Sparebankstiftelsen viser til  denne kompetanseoverføringen i sin begrunnelse for tildelingen. Det er vi glade for.  

Støtt stiftelsens arbeid

Det er flere måter man kan støtte det viktige restaureringssarbeidet av MS "Hvaler" på. Et medlemskap i D/S Hvalers Venner koster kun kr. 350,- pr. år og da får du også tilsendt vårt nyhetsblad 2 ganger pr. år.

Du kan også gi din grasrotandel som støtte til restaureringen eller kjøpe noen av våre fine produkter med "Hvaler" som motiv.

Les mer ->

Våre støttespillere

MS Hvaler er av nasjonal betydning og bredden blant våre støttespillere viser at båten vår er viktig for veldig mange. Våre sponsorer hører hjemme over hele Østlandet, og flere har støttet oss gjennom mange år. MS Hvaler er den eneste passasjerbåten på sjø bygget på 1800-tallet som fortsatt finnes på Østlandet.

Les mer om hvem som er våre sponsorer, og hvordan de bidrar til våre arbeider.

Les mer ->

 

Historien om D/S Hvaler

Historien om D/S Hvaler startet 1892 med nytt dampskipselskap og bestilling av ny dampbåt.

Vi har samlet noen unike bilder og fått skrevet ned den innholdsrike historien til båten som igjen er sjøsatt i Fredrikstad.

I november 2013 kom den på vannet etter omfattende restaurering, og håpet er at den snart skal være operativ igjen.

Les mer ->