Innkalling til årsmøte i Stiftelsen D/S Hvalers venner

Vi minner om i årsmøtet i Stiftelsen D/S Hvalers Venner onsdag 16. mars 2022 kl. 18:00. Innkallingen ble kunngjort i desemberutgaven 2021 av vårt informasjonsblad. Sted er Sjømannsforeningens lokaler i Fredrikstad (Tidligere katolske kirke), Ridehusgata 20.

 1. Åpning av årsmøtet
 2. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen
 3. Godkjenning innkalling
 4. Årsberetning 2021
 5. Regnskap- og revisjonsberetning 2021
 6. Innkomne forslag
 7. Valgkomiteens innstilling
 8. Valg av styrerepresentanter, revisor og valgkomitè

Forslag og saker som ønskes tatt opp må være styret i hende 2. mars 2022.

Styret vil på årsmøtet fremme forslag til endring av vedtektene. Årsak til dette er at de gjeldende vedtektene er skrevet i 1996 og revidert siste i 2006. Endringen gjelder i hovedsak de paragrafene som vedrører overgangen fra restaurering til den kommende driften av MS Hvaler, pluss en modernisering av språket.

En kopi av dette forslaget ligger tilgjengelig her på nettsiden sammen med innkallingen og aktuelle dokumenter som kommer i forbindelse med årsmøtet. Beretning for 2021 ligger også klar nå.

Etter årsmøtet:

 1. Orientering om fremdrift i restaureringsarbeidene v. Knut Alnæs
 2. Foredrag: "Kaffe er viktigere enn du tror" ved Ole Wiggo Lian, Key Account Manager, Joh. Salg.
 3. Enkel servering. Salg av t-skjorter, caps, bilder med mer. Utlodning av effekter med tilknytning til M/S Hvaler.

Velkommen!

Med vennlig hilsen 

Steinar Haugsten
Sekretær D/S Hvalers venner

Støtt stiftelsens arbeid

Det er flere måter man kan støtte det viktige restaureringssarbeidet av MS "Hvaler" på. Et medlemskap i D/S Hvalers Venner koster kun kr. 350,- pr. år og da får du også tilsendt vårt nyhetsblad 2 ganger pr. år.

Du kan også gi din grasrotandel som støtte til restaureringen eller kjøpe noen av våre fine produkter med "Hvaler" som motiv.

Les mer ->

Våre støttespillere

MS Hvaler er av nasjonal betydning og bredden blant våre støttespillere viser at båten vår er viktig for veldig mange. Våre sponsorer hører hjemme over hele Østlandet, og flere har støttet oss gjennom mange år. MS Hvaler er den eneste passasjerbåten på sjø bygget på 1800-tallet som fortsatt finnes på Østlandet.

Les mer om hvem som er våre sponsorer, og hvordan de bidrar til våre arbeider.

Les mer ->

 

Historien om D/S Hvaler

Historien om D/S Hvaler startet 1892 med nytt dampskipselskap og bestilling av ny dampbåt.

Vi har samlet noen unike bilder og fått skrevet ned den innholdsrike historien til båten som igjen er sjøsatt i Fredrikstad.

I november 2013 kom den på vannet etter omfattende restaurering, og håpet er at den snart skal være operativ igjen.

Les mer ->