Riksantikvarens tildeling for 2019

Stiftelsen D/S Hvaler er i dag tildelt kr. 241.580 av Riksantikvarens midler for 2019. Dette kommer i tillegg til kr. 850.000 som ble gitt oss i et forhåndstilsagn for 2019 allerede våren 2018. Takket være nettopp dette  forhåndstilsagnet har vi ikke hatt stans i arbeidene denne vinteren. Den nye tildelingen i dag vil styrke fremdriften et stykke utover våren, men setter oss ikke i stand til å nå vårt hovedmål om å ha gjennomført alle store innredningsarbeider i løpet av 2019.  Vi gjengir et sammendrag av Riksantikvarens tildelingsbrev for 2019:  

"VEDTAK:
Riksantikvaren gir Hvaler tilskudd fra statsbudsjettet 2019 kap. 1429 post 74

på inntil Kr. 241580

Tilskudd skal dekke følgende kostnader: Ferdigstilling av arbeider

Kommentar
Tilskuddet skal benyttes i samråd med Riksantikvaren

Begrunnelse
«Hvaler» er et av svært få bevarte lokalrutefartøy fra Østlandet. Geografien i området hvor
«Hvaler» opererte i, bidro til at fartøyet fikk en lengre levetid enn andre tilsvarende fartøy,
som led en skjebne under tidlig utbygging av infrastruktur på land.
Tilskuddet for 2019 skal bidra til finansiering av ferdigstillende tiltak for restaureringen av
Hvaler som har pågått gjennom flere år.

Ved tildelingen er det lagt vekt på følgende:
Fartøyet har allmenn interesse og vil være offentlig tilgjengelig

Fartøyet er av en type som var vanlig, men som det nå finnes få igjen av
Det er stort lokalt engasjement rundt fartøyet med en omfattende dugnadsinnsats og
lokal finansiering."

 

Støtt stiftelsens arbeid

Det er flere måter man kan støtte det viktige restaureringssarbeidet av MS "Hvaler" på. Et medlemskap i D/S Hvalers Venner koster kun kr. 350,- pr. år og da får du også tilsendt vårt nyhetsblad 2 ganger pr. år.

Du kan også gi din grasrotandel som støtte til restaureringen eller kjøpe noen av våre fine produkter med "Hvaler" som motiv.

Les mer ->

Våre støttespillere

MS Hvaler er av nasjonal betydning og bredden blant våre støttespillere viser at båten vår er viktig for veldig mange. Våre sponsorer hører hjemme over hele Østlandet, og flere har støttet oss gjennom mange år. MS Hvaler er den eneste passasjerbåten på sjø bygget på 1800-tallet som fortsatt finnes på Østlandet.

Les mer om hvem som er våre sponsorer, og hvordan de bidrar til våre arbeider.

Les mer ->

 

Historien om D/S Hvaler

Historien om D/S Hvaler startet 1892 med nytt dampskipselskap og bestilling av ny dampbåt.

Vi har samlet noen unike bilder og fått skrevet ned den innholdsrike historien til båten som igjen er sjøsatt i Fredrikstad.

I november 2013 kom den på vannet etter omfattende restaurering, og håpet er at den snart skal være operativ igjen.

Les mer ->