MS Hvaler på slipp

For å få MS Hvaler sertifisert til våren må en del ting foretas på slipp. Dette arbeidet skal utføres i perioden 24. - 31. august.

Maskin:  
Følgende ventiler demonteres, sjekkes, smøres og monteres: Kjølevannsinntak for hovedmotor og generatormotor, kjølevann overbord fra hovedmotor og generatormotor, sjøvannsinntak for lensevann til lensepumpe og brannpumpe, overbord fra lensevann/svartvannspumpen og vanntåkepumpen, is-blåsing kjølevannsinntak. Engelsviken Slipp tar jobben med sjøvannsinntakene.

Skrog:
Skal spyles over og under vannlinjen. Overflatebehandling av alle utvendige sårskader i maling over og under vannlinje. Etter sveisearbeider på skrog skal det pusses/slipes/vaskes og primes.

Ekkolodd:
Odd Skogen fra Tel-Rad A/S kommer for å sjekke det gamle ekkolodd/svinger etc. Her monteres det nytt utstyr hvis behov.

Skipskontrollen:
Stian Pedersen fra Skipskontrollen i Oslo kommer for å ta bunnbesiktigelse. Samtidig blir det tykkelsesmåling av skroget av IKM Inspection.

En stor og viktig jobb denne gang. Men dugnadsgjengen er alltid parat til å trå til. Og flere er med daglig for å utføre en del av jobbene og bistå de innleide firmaer.

Støtt stiftelsens arbeid

Det er flere måter man kan støtte det viktige restaureringssarbeidet av MS "Hvaler" på. Et medlemskap i D/S Hvalers Venner koster kun kr. 350,- pr. år og da får du også tilsendt vårt nyhetsblad 2 ganger pr. år.

Du kan også gi din grasrotandel som støtte til restaureringen eller kjøpe noen av våre fine produkter med "Hvaler" som motiv.

Les mer ->

Våre støttespillere

MS Hvaler er av nasjonal betydning og bredden blant våre støttespillere viser at båten vår er viktig for veldig mange. Våre sponsorer hører hjemme over hele Østlandet, og flere har støttet oss gjennom mange år. MS Hvaler er den eneste passasjerbåten på sjø bygget på 1800-tallet som fortsatt finnes på Østlandet.

Les mer om hvem som er våre sponsorer, og hvordan de bidrar til våre arbeider.

Les mer ->

 

Historien om D/S Hvaler

Historien om D/S Hvaler startet 1892 med nytt dampskipselskap og bestilling av ny dampbåt.

Vi har samlet noen unike bilder og fått skrevet ned den innholdsrike historien til båten som igjen er sjøsatt i Fredrikstad.

I november 2013 kom den på vannet etter omfattende restaurering, og håpet er at den snart skal være operativ igjen.

Les mer ->